GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Do’s and dont’s when you have a puppy

  imageHej mine søde læsere! Ok, Jeg vil ikke få mig selv til at lyde som en professor i at opdrage hunde, for det er jeg langt fra. Det at opdrage en hund er utrolig hårdt arbejde, det er et 24/7 job – men det er også ekstremt sjov, fyldt med masser af glæde, lykke og kærlighed! Jeg er så taknemmelig for, at jeg arbejder hjemmefra, da det gør det langt nemmere for os at opdrage hende. Hvis det ikke var fordi jeg bruger så meget tid herhjemme, tror jeg ved ikke vi havde haft tid til at have hende, men vi er lykkelige for, at denne lille guldklump er vores. Min dejlige lille familie <3

  Jeg tænkte derfor, at jeg ville dele en lille do’s and don’t liste med jer, til at huske jer på hvad man skal og ikke skal gøre når man har en lille sød bandit som Pumpkin. Jeg har lavet disse tips ud fra hvad vi har lært de uger vi har haft hende, og ud fra alt det vi har læst. Så here it goes:

  Hi my angels! Ok, I don’t want to make myself sound like a professor in raising dogs, because I am far from. Raising a dog is actually hard work, it’s a 24/7 job – but it’s also extremely fun, full of joy, happiness and love! I am so thankful I work from home, it makes it much easier for us to raise and train her. If it wasn’t because I spend so much time in home I don’t know if we would have bought her, but it feels so right to have her. My little family <3
  I therefor thought I would share with you some do’s and don’t when you have a 
  puppy. Some things I have learned the time we have had our little girl, so here it goes:

  image

  Do’s:

  1. Husk at belønne din hvalp, når den gør noget rigtigt. Husk altid at have godbidder med dig rundt på alle tidspunkter! Min kæreste og jeg er begyndt at træne Pumpkin til at sidde, og allerede efter en enkelt aften vidste hun hvordan det gør det. Sådan en kvik lille en!

  2. Hvis du kan, så prøv at foder og luft din hundehvalp på samme tidspunkt hver dag, for at opbygge en rutine for dem. Jeg går med Pumpkin hver morgen omkring kl. 7-8 og efter vores lille gåtur er det tid til morgenmad. Så lufter jeg hende igen omkring middagstid ved en 12-1 tiden og igen om aftenen. Hvis jeg i løbet af dagen kan se at hun gerne vil ud,  eller har brug for at tisse jeg tager hende ud, indtil hun er færdig. Min prinsesse er i en engelsk Bulldog og de behøver ikke at gå nær så meget som andre racer, så prøv at søg lidt omkring hvor meget din hund har brug for at blive luftet. Min bror havde en australian shepherd og det er vanvittigt hvor meget motion de har brug i forhold til vores.

  3. Husk at lege en masse med din hvalp. Specielt når de er små har de brug for at blive leget med en masse, og husk at komme ud og socialisere dem med andre mennesker. Tag jeres hvalp med ud, lad dem stoppe op og sige hej til mennesker på gaden, lad dem komme i kontakt med børn og lad dem hilse på andre hunde. De første par måneder er super vigtige, det er her hun skal presenteres for alt nyt. Husk at belønne hende, når hun prøver noget nyt og er i en “skræmmende” ny situation. Du har ikke lyst til at din hund skal være bange og uhøflig overfor fremmede, sådan så ingen kan komme tæt på hende. Derfor er disse måneder så vigtige. Lad hende hilse på alle, og indse at det er der slet ikke noget farligt i!

  4. Du har lyst til at have et godt tæt bånd med dit nye familie medlem, og derfor er det også super vigtigt at du tilbringer en masse tid sammen med dem. Specielt her de første par måneder. Tag din hvalp med dig rundt over alt, sådan så hun lære din lugt, stemme og kommer til at føle sig tryg hos dig.

  5. Vær ikke bange for at sige “slem pige” hvis de gør noget uartigt. Hvis du ikke giver dem nogle regler når de er små, så bliver det umuligt at ændre når de bliver ældre. Derfor er det nødvendigt at du starter med at træne din hvalp tidligt. I dag skal min kæreste og jeg lære Pumpkin at reagere på hendes eget navn. Hun ved godt det er hende vi snakker til når vi kalder på hende, men vi vil lære hende at komme når vi siger Pumpkin.

  6. Se en masse Youtube video omkring hunde opdragelse. Simon og jeg har set en hel del, og det har hjulpet os helt ekstremt. Det giver en mere viden og forståelse for hvorfor din hvalp gør som den gør, og du lære hvordan du skal reagere og gøre for at få hende til at lytte.

  7. En ting der er ekstremt vigtigt er at du har en masse legetøj til din hvalp. Hvis den ikke har dens eget legetøj vil den istedet for begynde at bide i alle dine ting istedet for. Pumpkin har nu allerede prøvet at bide i alt hun kan komme til i hele lejligheden, vi taler om ledninger, bordben, stole, sko, sokker – you name it. MEN hun har masser af legetøj. Det er bare at lære hende hvad der er hendes og hvad der er vores.

  8. Nu jeg har snakket så meget om, at vænne jeres hundehvalp til alt nyt og “farligt” i hendes øjne, så er kørsel højt på min liste. Vores lille Pumpkin er SÅ dygtig til at køre i bil. Hun sidder fint foran og leger med hendes legetøj eller tager sig en lille lur. Derfor tag hende med, også når du skal ud at køre sådan så hun føler sig tryg ved det.

  Do’s:

  1.  Remeber to reward your puppy when it’s doing something right. Carry round goodies with you at all times! My man and I have started training Pumpkin to sit, and already after one evening she knows how to do it. Such a cleaver little one!

  2. Feed and walk her if you can at the same time each day to build up a routine for her. I walk Pumpkin each morning round 7-8 in the morning and after our little walk it’s breakfast time. Then I walk her again around 12-1 and then again in the evening and if I can see she want’s to get out or needs to pee I take her out until she is finished. My dog in an English Bulldog and they don’t need to walk as much as other races, so look up how much you need to walk yours. My brother had an australian shepherd and it’s crazy how much exercise they need compared to ours.

  3. Play with them a lot. When they are small they need to be played with a lot, they need to socialize and get used to be around people. Take them out, meet new people, say hi to kids, let your puppy get used to other dogs. The first few months is where you make her get used to everything new. Give her treats and reward her when she is trying out new stuff and in a new “scary” situation. You don’t want her to be scared and rude to strangers when they get close to her, so introduce her to as many new people and places as possible. And remember to let her know when she is doing good!

  4. You want to have a close relationship with your new family member, so it’s very important that you get to spend lots of time with them, and especially the first few months. Take them round with you everywhere so they get used to your smell, sound and they start feeling safe with you. 

  5. Don’t be afraid to tell them”bad girl” if they do something they are not allowed to do. If you don’t give them any restrictions when they are a puppy it will be SO much harder for you to train them when they get older. Therefor you must start training them early. Today my man and I are going to train Pumpkin to react on her name. She kinda’ knows it’s her we are talking to, but we want to learn her to come to us when we call her.

  6. Watch Youtube videos on how to train your puppy. We have, and it have been so helpfull so far! It can give you some better knowledge on how to understand your puppy, why they are doing what they is doing and how to get them to do what you want them to do.

  7. One thing there is super important is that you have a wide range of toys for your little puppy. If she doesn’t have her own toy’s to play with, she will start chewing on your things. Pumpkin have already tried to chew on every single thing in our flat. We are talking about our dining table, the chairs, our shoes, socks – you name it. BUT she does have tons of toys herself. Then you just must let her what she is allowed to play with and not. But it’s good if they are curious. 

  8. Talking about making your puppy get used to everything, another important thing on my list is driving. Our little Pumpkin is SO good at it. She is just playing on the front seat and having naps. Taker her with you in the car when you are going somewhere, so she will get used to the feeling, the sounds etc.

  image

  Dont’s:

  1. Husk at alt der ligger på gulvet vil de prøve at få fat i – så alle magasiner, aviser og bøger – få det endelig op fra gulvet. De vil finde det og flå det i 1000 sinde stykker! (Ovenover ser i et eksempel på hvad der skete igår morges, da jeg tog et lyn hurtigt bad. Pumpkin ELSKER bøger, og dette er nu den anden bog der ligner noget der har været igennem en blender) haha

  2. Sokker og tykke trøjer – de elsker at tygge på det og løbe afsted med det, hvis de får chancen. Alt de kan stjæle som ikke er deres er 1000 gange mere spændende end deres eget legetøj.

  3. Store planter på gulvet – nej den går sku desværre ikke. Min højt elskede plant er nu blevet taget op at gulvet og står nu og fylder et helt vindue. Øv! Egentlig bare alt der er dit der ligge på gulvet andet end hendes legetøj er et stort no go. Specielt opladere, barber skrabere i badet osv. Vær også opmærksom på ledninger er slukket eller taget ud af stik kontakten, sådan så de ikke kan få stød.

  4. Lige nu er det så charmerende når Pumpkin prøver, at hoppe op ad køkkendørene for at prøve at se hvad det er for noget mad vi er igang med at lave. MEN, vil det virkelig også være sødt når hun er 3-4 gange så stor? Nej det tror jeg næppe, derfor husk ikke at opmuntre en adfærd som du vil fortryde når hun bliver ældre.

  5. Vent ikke med at belønne din hvalp, hvis den gør noget du synes er godt, så giv ud af dine kys, kærlighed og goodies. Vent ikke indtil hun gør noget hun ikke må.

  6. Ikke bare se på, hvis du kan se din hvalp begynder at se søgende ud, snuser rundt i hjørnerne – så skynd dig. Tage din hvalp under armen og udenfor, – det er nemlig typisk 100 procent sikkert, at det er fordi hun skal på toilettet. Vi belønner altid Pumpkin med godbidder når hun gør der udenfor, så ved hun, at hun har gjort det rigtigt.

  7. Husk ikke at lade din hvalp være boss. Ikke vær bange for at vise dem, at det er dig der bestemmer. MEN husk også på, det skal være sjovt! Giv din lille hvalp masser af kys, leg og kærlighed – det kan de aldrig få for meget af!

  STORT tillykke med jeres nye lille familie medlem, jeg håber at I bliver mindst ligeså glad for jeres lille en som vi er for vores Pumpkin. Rigtig god søndag <3 Stort knus jeres Isabella

  Dont’s: 

  1. Don’t have any magazines, newspapers or books laying around – they will love to bite, rip and eat them into 1000 pieces! (Above you have an example of what happened to me yesterday morning while I had a quick shower. Pumpkin LOVES books, and this is the second one that now looks something you took out of a blender) Haha

  2. Socks, knitted jumpers and underwear – they love to bite it and steal it from you when they get the chance. Everything they can’t and are not are allowed to have is ten times more exciting to try and get. 

  3. Big plants on the floor – big no go. My beloved big plant have now been removed from the floor and been placed in the window. Basically anything laying on the floor other than their toys is a no, no like chargers. Make sure anything that can give them an electric shock is unplugged or switched off. 

  4. Right now it’s so adorable when Pumpkin is watching us cooking in the kitchen, and jumping up and down the kitchen doors – but that is not going to be super adorable when she get’s older and is 4 times more heavy. Therefor don’t encourage behavior that you’ll regret when he gets big. 

  5. Don’t wait with rewarding her, if she is doing something well – let her know with kisses and goodies. Don’t wait until she do something bad. 

  6. Don’t sit and wait – if you see your puppy is searching in the corners, it’s most likely she needs to go to the toilet. So be quick, take her up and out so she learns to do it outside. We always reward Pumpkin when she is doing it outside, then she know’s she did it right.

  7. Don’t let your puppy be the boss, let them know you are the one in charge – but also dont forget it should be fun. Play, kiss and give them tons of love!

  BIG congratulations with your new little family member, I hope you are just as happy with yours like we are for our little Pumpkin. I wish you all an amazing Sunday <3 Biggest hug your Isabella xx

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  20th november 2016

  READ COMMENTS -

  7 COMMENTS

  Min lille møffe Joejoe var også vild med min store monstera som bor på gulvet, da han var yngre! En måde der virkede for os var, at planten stod i vinduet når han var alene og på gulvet når jeg var hjemme og kunne holde øje med ham. Han fik lov til at nærme sig og snuse, men ved det første tegn på bid og gnask, fik han et dybt NEJ! Og derefter masser af ros og nus. På den måde gik der ikke længe før han mistede interessen og monsteraen kunne stå i fred på gulvet hele tiden? Et lille tip fra hundemor til hundemor???❤️

  Ihhhh skønt tip <3 det vil jeg helt sikkert prøve af slev, det er jeg sikker på virker! For jeg vil jo så gerne have vores store flotte plante ned på gulvet at slå igen. Hun har allerede mistet interessen for vores spisebord af samme grund. Haha!

  Stort knus
  Isabella

  So gorgeous and such a lovely post to share. x

  Tiffany Tales | Lifestyle & Beauty

  Glad you like it girl <3

  Biggest hug
  Isabella xx

  This is so helpful! Lovely pictures and fab tips – we’re dying for a french bulldog, especially now I work from home, so will definitely keep these tips in mind! x

  http://www.stylepetal.co.uk

  Glad you use them love <3
  Ohhh yes french bulldogs are also SO adorable. Very much like an English one like ours.

  Biggest hug
  Isabella xx

  LEAVE A COMMENT