GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Find your inner health and happiness

  imageimageimageNew Year new me.. Vi kender det alle sammen, vi sidder alle med tusinde af nye mål og har lavet flere nye for os selv, og tror at for enden af dette år, vil vi være blive en bedre vision of os selv. Gud hvor lyder det bare nemt, men det er det desværre bare ikke – i hvert fald ikke for mig. Jeg er blevet træt af at sætte urealistiske mål til mig selv. Oh, ha.. Lad mig dog få lov til at leve, spise usundt når jeg vil, og det er faktisk okay at tilbringe en hel dag på sofaen engang imellem.

  Sidste år lærte jeg så utrolig meget om mig selv, og er netop igang med at skrive et længere Nytårs indlæg til jer, som udkommer i morgen, hvor jeg vil komme mere ind på de op og nedture jeg har været igennem det sidste år. En ting jeg har lært og vil tage med mig ind i dette nye år er, at jeg har lært at skubbe min dårlige samvittighed langt væk. Hvad pokker kan jeg bruge den til, den vil kun have mig til at få det skidt. Hvis man springer fitness over og istedet for vælger en god film og hygge, så nyd det for pokker. Fuldt ud! Fitness kan vente til en anden dag, nu fokusere du istedet for på at være der i nuet, find hyggetøjet frem og så nyd det fuldt ud. Det at vi lære at slå fra er så sundt for vores helbred. I dag er det så vigtigt vi hele tiden er igang, at man kan blive helt stresset af det. Man skal spise sundt, huske sine mellemmåltider, helst gerne løbe hver morgen, træne på flere hold i fitness mm. Hvorfor er det blevet normen?

  New Year new me.. We all know it, we are all sitting here with thousands of new goals and have made several new restrictions for ourselves, and believe that at the end of this year, we will become a better vision of ourselves. Oh boy, it just sounds so easy, but unfortunately it’s not – at least not for me. I am tired of giving myself unrealistic goals. I mean.. Let me live, eat unhealthy when I want, and it’s actually okay to spend a whole day on the couch once in a while.

  Last year I learned so very much about myself, and I have just started to write a long New Year’s blogpost for you, which will post tomorrow, where I’ll get more into the ups and downs I’ve been going through the last year. One thing I have learned and will take with me into this new year is that I’ve learned to push my conscience far away. What the hell can I use it for, it only wants me to feel guilty. If we decide to skip fitness and instead choose a good movie, so enjoy it. Fully! Fitness can wait another day, focus now instead on being there in the moment, find your loungewear and stop feeling guilty about it. Learning to turn off everything is so healthy for us. Today it is so important we constantly are on the move, that we all can feel the pressure and can become quite stressed by it. You have to eat healthy, don’t skip any meals, preferably run every morning, join several classes in the gym etc. Why has it become the norm?

  image image imageDet er med at finde en balance der fungere for en og så ikke have det skidt over. Tiden for mig har hjulpet ekstremt meget! Det at mange andre måske træner 3 gange så ofte som en selv og lever langt sundere er noget jeg er stoppet med at sammenligne mig selv med. Det vigtige er, at man er tilfreds og glad for den måde man selv vælger at leve sit liv på. Accepter at alle gør tingene anderledes og andre måske vælger at leve deres liv på en anden måde. Så længe du har roen, og er glad og tilfreds så behøver du ikke alt det der, “New Year new me”.

  Mit flotte ur ovenover er som I kan se fra CLUSE. Jeg går med det stort set hver dag – jeg elsker den brune læder rem og de simple detaljer. Min kæreste bruger det også, så egentligt er det lidt af et dele ur <3 Find det her.

  It’s all about finding the balance that works for you and so you do not need to feel bad about anything. Time have been my biggest help! The fact that many others might work out three times as often as one self and live much healthier is something I have stopped comparing myself with. The important thing is that you are satisfied and happy about the way you chooses to live your life. Accept that everyone does things differently and others may choose to live their lives in a different way. As long as you are calm, and are happy and satisfied, then you do not need all that, “New Year new me”.

  My beautiful clock above is as you can see from CLUSE. I wear it almost every day – I love the brown leather strap and the simple details. My boyfriend uses it too, so actually it is a bit of a share watch <3 Find it here.

  image image image

  Jeg syntes altid det er rart når et nyt år starter, det får en til at reflektere over alt man er gået igennem, og tager ved lære af de fejl og valg man har truffet. Det er sundt med nye mål, jeg tror kun det er med til at gøre, at man har noget at kæmpe for, det er motiverende og en sund reminder. Jeg har på min egen liste fx. skrevet at jeg ønsker at læse 1 bog i måneden, det er for mig realistisk og noget jeg ved vil være med til at give mig en inder ro. Min kæreste og jeg har også lavet en 2017 liste sammen. Her har vi skrevet vores mål sammen som par for dette kommende år. Så som at komme til New York sammen, starte fælles opsparings konto mm. På den måde vil vores mål også være med til at give os overblik, hvilket kan give os mere overskud og ro.

  I always think it’s nice when a new year begins, it causes one to reflect on everything we have gone through and learn from the mistakes and choices you have made. It is healthy with new goals, I think it helps you to fight for what you want and helps you to regain the motivating. That’s always a healthy reminder. I have my own list for this year, for example I’ve written that I want to read one book a month, for me it is realistic and something I know will help me to give me an inner peace. My boyfriend and I have also made a 2017 list together. Here we have written our goals together as a couple for this coming year. We are dreaming to go to New York together, start a joint savings account etc. In that way, our goal also help to give us an overview, which can give us more energy and peace.

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  9th januar 2017

  READ COMMENTS -

  4 COMMENTS

  Love this post Isabella and as always, beautiful photos!!!
  It’s such a good idea to write a goal list with your partner and starting the new year that way.
  Hope you’ll have the best year and I’m looking forward to your amazing posts here, it became part of my daily routine to read them before bed!
  Rosa xx

  Great photo shoot;-)
  Regards.
  Walkindiscount.com

  Fab post as Always girl and incredible images! Here’s to 2017! X

  http://www.stylepetal.co.uk

  Thanks a lot love <3 Oh yes, here we go 2017!!!

  Biggest hug
  Isabella xx

  LEAVE A COMMENT