GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  how to kickstart your week

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. En ting der er utrolig vigtig for mig er, at jeg holder mig i en god arbejdsrytme. Det betyder at jeg hver dag står tidligt op, for at få så meget ud af min arbejdsdag som muligt. Nogle dage kan jeg helt chokere mig selv over hvor meget jeg faktisk kan få lavet, hvis jeg står op før min kæreste og søde Pumpkin. Der har jeg “ro”, og skal kun fokusere på mig og mit arbejde.

  Det kan være svært at komme igang til tider, men så motiver dig selv med lidt god baggrunds musik og en kop the, og prøv at gøre det i en uge – så vil du pludseligt komme til at mangle det hvis du ikke vågner tidligt. Det bliver også kun nemmere og nemmere at vågne tidligt, når du først har vænnet din krop til det.

  2. En lille power walk eller løbetur om morgenen er guld værd. Det kan virkelig være med til at kick starte din energi og motivation. Når du kommer hjem efter den lille løbetur vil du have langt mere overskud til den nye uge. Din power walk eller løbetur behøver ikke at være lang, den skal bare være med til at holde dig sund, motiveret og give dig overskud til ugen.

  3. Min telefon kan ofte være meget distraherende, så jeg giver mig selv 10 minutter hver morgen hvor jeg får tjekket mine emails igennem, besvare mine instagram kommentarer mm. og så ligger jeg den fra mig. Jeg rykker mig fra sengen ind til skrivebordet med min thé i hånden og lader mobilen ligge trygt inde under dynen. Nu har jeg ro og fred i hovedet, jeg har fået tjekket det jeg skulle og nu kan jeg så komme igang med at fokusere på de vigtige to-do’s.

  4. Morgenmad er for mig et must og den perfekte måde, at starte dagen på. Hvis jeg ikke får morgenmad, så går jeg hurtigere kold. Jeg sørger derfor altid for, at have handlet lidt godt ind om søndagen, sådan så jeg altid har noget i køleskabet når jeg står op mandag morgen.

  1. One thing that is incredibly important to me is that I’m in good working rhythm. This means that I get up early every day to get as much of my working day as possible. Some days I can totally shock myself how much I can actually get done if I get up before my boyfriend and sweet pumpkin. At that time it’s so “calm”, and I only need to focus on me and myself work.

  It may be hard to get started sometimes, but then motivate yourself with some good background music and a cup of tea, and try to do it for a week – you will suddenly miss it if you do not wake up early. It will only get easier and easier to wake up early when you first get your body used to it.

  2. A small power walk or run in the morning is worth it all. It can help kick start your energy and motivation. When you get home after the little run you will have a lot more energy for the new week. Your power walk or run does not have to be long, it just helps keep you to keep healthy, motivated and give you power for the week.

  3. My phone can often be very distracting, so I give myself 10 minutes each morning where I get can check my emails, reply to my instagram comments, etc. And then I put it away. I move from the bed to my desk with my thea in my hand and let the phone lie safely under the duve. Now I have peace and quiet in my mind, I have checked what I should and now I can start focusing on the important to-do’s.

  4. Breakfast is a must for me and the perfect way to start the day. If I do not get breakfast, I’ll get run out of energy sooner. So I always make sure that I have done a good amount of shopping Sundays, so I always have something in the fridge when I get up monday morning.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

  5. Skriv en to-do liste over hvad du forventer du skal have nået i løbet af ugen. Få dine aftaler, mål og deadlines skrevet ned – så ved du hvad du har, at arbejde hen imod. På den måde får du ikke pludselige panik anfald fordi du har glemt aftaler mm. Alt er skrevet ned, sådan så du har tjek på hvornår du skal hvad. Det giver mere ro og overskud <3

  6. Giv dig selv en pause eller belønning når dine to-do’s er nået. Der er intet værre end at være for hård imod sig selv. Husk at motivere dig selv dagligt med en lille treat. Jeg elsker f.eks. at give mig selv små pauser i løbet af dagen. Det kunne være en lille gå-tur med Pumpkin, hvor jeg køber en god kaffe eller smoothie to-go. Det giver mig mere energi, og ofte kommer jeg tilbage og laver mit arbejde 80% mere produktivt.

  7. Hold dit arbejdsområde hyggeligt og organiseret. Min flotte ASUS computer er fund opladet og står så fint klar. Nogle fungere bedst når der er “organiseret” rod, haha! Jeg fungere bedst når jeg har lidt frugt, nødder eller kaffe ved min side. Det holder mig igang, og så skal der gerne være ryddet fint op og har typisk stearinlys eller friske blomster på mit skrivebord.
  Min ASUS computer er også super stylish og handy hvilket jeg elsker. Når det ser god ud for øjet, så kan jeg bedre slappe af. Den er også nem at have med rundt, da jeg ofte rykker rundt, da det gør jeg arbejder bedre.

  5. Write a to-do list of what you expect to have achieved during the week. Write your appointments down and the same with your goals and deadlines – then you know what you have to work towards. In that way, you do not get sudden panic attacks because you have forgotten appointments, etc. Everything is written down, so you every day can check when you need what. It gives more peace in mind <3

  6. Give yourself a break or reward when your two-do’s are reached. There is nothing worse than to be too tough to himself. Remember to motivate yourself daily with a little treat. I for example love to give myself small breaks during the day. It could be a small walk with Pumpkin, where I buy a good coffee or smoothie to-go. It gives me more energy, and I often come back and make my work 80% more productive.

  7. Keep your work area cozy and organized. My beautiful ASUS computer is found charged and is so well done. Some work best when there is “organized” mess, haha! I work best when I have a little fruit bowl, nuts or coffee by my side. It keeps me going, and  I like to clean it before I start my day, and I typical have some candles or fresh flowers on my desk.
  My ASUS computer is also super stylish and handy which I love. When it looks good for the eye, I can relax better. It is also easy to carry around, as I often move around.

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  3rd juli 2017

  READ COMMENTS -

  2 COMMENTS

  Kan du lave et indlæg med hvad du spiser på en dag? 🙂

  Det kan du tro <3 Jeg skriver det ned med det samme.

  De bedste hilsner
  Isabella

  LEAVE A COMMENT