GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Lazy Dog update

  Snapseed IMG_9072 Snapseed Snapseed SnapseedOLYMPUS DIGITAL CAMERASnapseed Snapseed Snapseed Snapseed

  Mine kære læsere, her kommer en lille Lazy Dog Update. Syntes det er lang tid siden jeg har haft så meget jeg gerne vil fortælle, at jeg snart ikke ved hvor jeg skal starte. Jeg sidder her med tårer i øjnene når jeg skriver dette, da jeg er så ubeskrivelig rørt over det vi har opnået på så kort tid! Sidder her I Lazy Dog og skriver dette og musikken spiller, der er gang i køkkenet, skøn stemning og her er fyldt med søde kunder.
  Tænk at vi er her nu! Jeg kan sidde her i vores restaurant og se på de glade, venlige og tilfredse kunder og Nøj hvor det varmer om hjertet. Aldrig havde jeg troet jeg skulle opleve denne form for glæde og stolthed. Tænk min mand og jeg har stablet dette på benene og vi har haft fuldt hus næsten hver dag siden vi åbnede. Har den skønneste, dygtigste og mest hård arbejdende mand. Wow hvor har jeg bare meget at være taknemmelig for!

  Det er hårdt og vi er utrolig trætte. Vi kunne sove i flere dage i træk hvis vi kunne! Dagene er lange og den daglige to-do liste kæmper vi hver dag med at komme til bund, og så næste dag er den ligeså lang igen. Sådan er det at starte egen forretning, det er hårdt arbejde og masser af ansvar. Må nu indrømme at vi ikke helt har været klar over hvor meget arbejde der egentlig ligger skjult, men heldigvis har vi hinanden og Kacper.

  Vi har haft en kanon start – vi kunne ikke have drømt om bedre dage end vi har haft. Alle har simpelthen været så søde og taget kanon godt imod os.
  På vores åbningsdag var vejret ikke på vores side, men trods det havde vi allerede 5 der stod en time før vores åbning udenfor døren i silende regn. Det var en mega fed dag, selvom vi alle var super udkørte og trætte – så var vi ovenud lykkelige!
  Vi får så mange komplimenter på både mad, indretning, personale mm. Det varmer virkelig om hjertet, da det jo er vores lille “baby”. Vi har knoklet i snart 5 måneder for at få Lazy Dog stablet på benene, så at se det fyldt med glade og tilfredse kunder var helt uvirkeligt!

  Alt var og er stadig nyt for os og vores personale, så vi vidste ikke hvad vi kunne forvente. Hvor mange der ville komme mm. Derfor blev vi ekstremt overrasket over at Lazy Dog allerede på anden dagen havde alt udsolgt kl. 6 – vi havde udsolgt af alt mad og cocktails. Vi havde solgt alt vi havde! Det var vildt trist at måtte sige farvel til 15 borde og skrive på døren vi havde udsolgt – men så på den anden side er det jo nok første gang det er sket i lille Sønderborg.

  Alle vores grøntsager og råvare er af aller højste kvalitet og alt fra omegn. Vi støtter lokal områderne og får frisk leveret kød, brød og grønt hver dag. Når den mængde vi har købt ind til så er udsolgt, så har vi ikke mere. Vi vil langt hellere have udsolgt end at sælge dårlig kvalitet til vores kunder <3

  Dear readers, here’s a little Lazy Dog Update. It feels like ages since I’ve had so much to share with you guys. I do not even know where to start. I’m sitting here with tears in my eyes when I write this, as I’m so indescribably touched on what we’ve (more my man and his brother) have achieved in such a short time! I am sitting here in Lazy Dog writing this and the music is playing, the kitchen is busy, here is a nice atmosphere and filled with sweet customers.
  Imagine we are here now! I can sit here in our restaurant and look at the happy, kind and satisfied customers and wow it warms my heart. Never had I thought I should experience this kind of joy. Imagine that my man and I have manage to build this and the fact that we even have full house almost every day since the first day we opened. I have the most beautiful, talented and hard working man. Wow, I have so much to be grateful for!

  It’s hard and we’re incredibly tired. Like really, really tired…. We could sleep several days in a row if we could! The days are long and the daily to-do list is long, and every day it starts all over again. This is how to start your own business, it’s hard work and lots of responsibility. I have to admit that we in the beginning might have not fully realized how much work there really was hidden in opening your own restaurant, but fortunately we have each other and Kacper.

  We have had a dreamy start – we could not have dreamed of better days than we had. Everyone have been so sweet and welcomed us with open arms.
  On our opening day, the weather was not on our side, but despite that we already had 5 costumers waiting outside in the rain one hour before our opening. It was a great day, even though we were all super tired –  we were happy!
  We get so many compliments on our food, decor, staff, etc. It really warms the heart, as it is our little “baby”. We have worked our asses off for almost 5 months to get Lazy Dog stacked on it’s legs, so seeing it filled with happy and satisfied customers is completely unreal!

  Everything was and is still new to us and our staff so we did not know what to expect. How many there would come, etc. Therefore, we were extremely surprised that Lazy Dog had already sold out everything the second day. around 6 in the evening – We had sold out all the food and cocktails. There was nothing left to serve! It was a bit sad to say goodbye to 15 tables and write on the door we had sold out, – but on the other hand it’s probably the first time that have ever happened in little Sønderborg.

  All our vegetables etc. are of the highest quality and everything local. We support local areas and get freshly delivered meat, bread and vegetables every day. When the quantity we have purchased is sold out, we have no more. We would much rather have sold out than selling bad quality to our customers <3

  Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed IMG_9829 IMG_0011 Snapseed

  Vi forsøger så godt vi kan at handle de rigtige mængder ind til hver dag, sådan så det ikke sker igen. Det er også noget man bliver bedre til med tiden! Vi skal lige ind i det hele og få en rutine igang.

  Vi blev specielt overrasket over at vi fik så utrolig travlt de første dage, da vi ikke havde reklameret med det nogle steder. Vi havde ikke engang sat en seddel i vinduet om at nu åbner vi mandag eller lignende. Vi havde heller ikke engang fået malet Lazy Dog på facaden endnu. Vi åbnede bare dørene og så kom den ene efter den anden! Super fedt at se!

  Tror faktisk at for en lille by som Sønderborg, at vi havde gjort den helt rigtige form for markedsføring. Vi har gjort folk nysgerrige omkring hvad der åbnende og ikke set noget for vinduerne før de sidste par dage op til åbningen. Så man har kunnet gå forbi og følge med i udviklingen de måneder vi har renoveret, og prøve at gætte sig frem til hvad der ville poppe op!

  Jeg har nydt at hjælpe til og se hvor travlt se har haft det og vide man kan give en hånd med når det brænder på. Lazy Dog er et afslappende, sjovt, anderledes sted og det elsker jeg ved det! Vi har formået at gøre stedet hyggelig og hjemmeligt, og vi har utrolig mange kunder der kommer igen og igen.
  Min kæreste og hans bror er gode til at holde den høje standard og vise kunderne vi er taknemmelig over de kommer. Jeg syntes jeg har lært utrolig meget af at se hvordan de styre stedet

  My man and his brother try so well they can for every day to buy the right amounts of food etc. It’s also something you’ll get better at after some time! They first need to get into a routine.

  We were especially surprised that we got so incredibly busy the first days when we had not advertised it in any. places. We did not even put a note in the window that we were opening up Monday or anything like that. We had not even painted Lazy Dog on the facade yet. We just opened the doors and then they came one after the other! Super nice to see!

  In fact, think that in a small town like Sønderborg we actually did the right kind of marketing. We have made people curious about what was going to open. We didn’t cover the windows before a few days before the opening, so you’ve been able to pass by and keep track of the developments the months we’ve renovated, and try to guess what would pop up!

  I have enjoyed helping them in the beginning. Lazy Dog is a relaxing, fun, different place and I love that! We have managed to make the place nice and cosy and we have a lot of customers coming again and again.
  My boyfriend and his brother are good at keeping the high standards and showing the customers we are grateful for their visit. I learn a lot seeing how they work.

  Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed

  Et par dage efter vores åbningsdag kom vores søde kammerat Kasper fra København for st hjælpe os med at male Lazy Dog på facaden. Det var en utrolig hyggelig dag, og at alle der gik forbi fik sig et godt grin og blev nysgerrige omkring hvilket nyt sted vi var. Kasper er skide dygtig og malede det endda på hovedet hængende ud af vores soveværelse vindue, haha! Vi havde ingen stige der var høj nok, så dette var den eneste løsning. Han fik en masse burgere og cocktails i løbet af dagen, sådan så han kunne få lidt ny energi undervejs. Haha!

  A couple of days after our opening day, our sweet friend Kasper from Copenhagen came to help us paint Lazy Dog on the facade. It was an incredibly enjoyable day and everyone who passed by got a good laugh and became curious about what new place we were. Kasper is extremely talented and even painted it on his head hanging out of our bedroom window, haha! We had no ladder that was high enough so this was the only solution. He got a lot of burgers and cocktails during the day, so he could get some new energy along the way. Haha!

  Snapseed IMG_0538 Snapseed Snapseed C89A25FD-B8EC-4A1E-B286-A86E17992F7B Snapseed

  Vi har også fundet noget skønt personale, som passer perfekt ind i Lazy Dog universet! De er service minded, åbne, imødekommende, søde og arbejder hårdt. Vi ønsker, at Lazy Dog skal være et sjovt sted at arbejde og vores ansatte skal føle sig godt tilpas. De må derfor gå i det tøj de selv ønsker, – det der skal få kunderne til at vide, at det er dem der arbejder der er, at de skal tage godt imod dem og sørger for, at kunderne ikke mangler noget <3

  Det virker også til, at vores hyggelige baggård er noget vores kunder elsker. Hver dag vejret har været til det, har den været fyldt. Om aftenen tænder vi levende lys på bordene, de runde lys i loftet bliver tændt og tæpperne kommer frem. En ting der også virkelig varmer om hjertet er, at jeg endda har haft en del fantastiske læsere der er kørt helt hertil fra Århus! Wow. TAK for støtten, vi kunne ikke være her uden jer.

  STORT knus jeres
  Isabella

  We have also found some wonderful staff that fit perfectly into the Lazy Dog universe! They are service minded, open, welcoming, sweet and working hard. We want Lazy Dog to be a fun place to work and our employees should feel comfortable working here. Therefore, they can wear the clothes they want – what will make the customers know that it is those who work there is they they are welcoming them and taking good care of them <3

  It also seems that our cozy backyard is something our customers love. Every day the weather has allowed it, it has been filled. In the evening we light up candles on the tables, the round lights in the ceiling are switched on and the blankets are ready. One thing that also really warms our hearts is that I have even had a few wonderful readers who have driven all the way from Århus! Wow. Thank you for your support, we could not be here without you.

  BIGGEST hug your
  Isabella

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  30th juli 2017

  READ COMMENTS -

  13 COMMENTS

  Søde Isabella!
  Jeg er simpelthen helt vild med din indretningstil. De små gryder, der er brugt til at anrette suppe i, er simpelthen så fine! Kan du huske hvor de er fra?

  Isabella! Så himla häftigt att ni öppnat er egen restaurang!!! Och så fin den är!
  så glad för din skull, hoppas allt är bra med dig! <3 Martina

  Ahhhh thank you so much love <3 you are SO sweet. Really!
  It's such a big step, super challenging - but a great step into a fun feature.

  I hope you are well too girl. I hope to see you again very soon <3

  All the best,
  Isabella xx

  It’s great!!!! One day i hope visit the lazy dog. It’s Inspiring ? kisses from Brazil

  Thank you so much little angel <3 It could be a dream if you came here on day.

  Biggest hug
  Isabella xx

  Sound’s like my ideal place to eat! Everything looks so good – so very happy for you! x

  http://www.thelifestyledit.com

  Thank you SO much! Very sweet of you to say <3

  Biggest hug
  Isabella xx

  Sounds just incredible!!! Wow, well done for you and your man! May you continue rocking with the Lazy Dog, you’re an inspiration!

  http://lartoffashion.com

  Girl<3 thank you! Super glad you think that. It can be hard to see yourself sometimes!

  All the best,
  Isabella xx

  Berit Normann Overgård

  Vi elsker stedet Isabella ❤️ Er taknemmelig for at I valgte lille Sønderborg og skød så fantastisk et projekt i gang her. Lige hvad vi manglede i byen ❤️ TAK ?☺️

  Ihhh din kommentar gjorde mig så glad <3 Vi er glade for, at I kan lide det. Det betyder bare så meget for mig at høre! Du har lige gjort vores søndag 100 gange bedre!!!

  Stort knus
  Isabella

  Det er simpelthen det hyggeligste sted Isabella 🙂 Min kæreste og jeg glæder os allerede til næste gang vi skal forbi 🙂

  Tuuusind tak sødeste Ditte <3 Det er jeg bare så glad for at høre! Tusind tak for at I kom, vi glæder os også meget til at se jer igen 😀

  Stort knus
  Isabella

  LEAVE A COMMENT