GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Live your life and don’t compare yourself with what you see on social media

  6N2A4480

  Dette indlæg indeholder affiliate links   //   This post contain affiliate links

  Find min kjole: HER   Find min kjole i hvid: HER   //   Find my dress: HERE   Find my dress in white: HERE

  Find min hat: HER   Find 2 bakerboy hat: HER   //   Find my hat: HERE   Find 2 bakerboy hat: HERE

  Tid er det mest kostbare vi har her i livet.. Derfor er det også vigtigt hvordan vi vælger at prioritere den. Jo ældre jeg bliver går det også op for mig, at det aller mest kostbareste vi har fået givet er: tid! Jeg skriver utrolig ofte om prioritering, og det at huske på, at livet skal leves i nuet. Vi skal huske, at være her i øjeblikket og være taknemmelige over det vi har. Vær ikke bange for at ændre på dit liv eller den retning du går, hvis du finder ud af det alligevel ikke er for dig, eller du føler dig ulykkelig. Livet er for kostbart til ikke at leve det liv vi ønsker, og lave det der gør os glad. Livet kan pludseligt blive taget fra os, det har jeg efterhånden både set og hørt mange skræmmende eksempler på dette år. Jeg vælger derfor hver dag, at være den bedste og mest glade udgave af mig selv som overhovedet muligt. Det er noget jeg er blevet meget bedre til med årene, men stadig dagligt skal minde mig selv om, at hver dag er en gave, og det er med at få det bedste ud af hvert øjeblik sammen med de vi elsker..

  Time is the most valuable thing we have in life. Therefore it is also important how we choose to prioritize it. The older I get, it gets more and more clear to me, that the most expensive thing we are given is: time! I write incredibly often about prioritization, and to keep in mind that life should be lived in the moment. We must remember to be here right this second and be grateful for what we have. Do not be afraid to change your life or the path you’ve chosen, if you find out on your way that this road is not for you or you feel unhappy. Life is too precious to waste doing anything less than what makes you happy. Life can suddenly be taken away from us, I have seen and heard many scary examples of that this year. Therefore, I choose every day to be the best and most happy version of myself. It’s something I’ve got much better at over the years, and daily remind myself that every day is a gift, so it’s worth spending every moment doing what you like with the people you love..

  6N2A4676

  En ting jeg også gerne vil ind på i dette indlæg er faktisk den negative påvirkning de sociale medier kan have på vores dagligdag og generelle glæde, da det går meget hånd i hånd med tiden. Tiden vi “spilder” på at tjekke de sociale medier og glemmer at være nærværende. Jeg hader selv, at være sammen med venner og familie der ikke er nærværende når man er sammen med dem. Det var før mig, men heldigvis har jeg vænnet mig af med det, og jeg kan mærke en drastisk positiv forskel på min egen glæde når jeg er sammen med dem jeg holder af. Nu hvor jeg rent faktisk er til stede ved jeg nu, at før lyttede jeg aldrig – selvom det troede jeg fuldt ud jeg gjorde. Sandheden kan være svær at indrømme, men i dag husker jeg alt min familie og venner fortæller mig. Jeg elsker at sidde og lytte og der er intet bedre end at ligge min telefon helt væk, hvor jeg hverken kan se og høre den og fokusere på nuet!

  Vores generation lever stort set gennem de sociale media. Vi har en trang til stort set konstant, at skulle tjekke og se hvad andre laver og gør, da vi er bange for at “Miss out”. Vores telefon er en kæmpe tids røver, og alt den energi vi ligger i hver dag at scrolle igennem de sociale media kanaler tager utrolig meget af vores kræfter og tid. Det er noget vi gør helt ubevidst, da det er groet ind og blevet til en dum vane. Selv hvis vi sidder sammen med vores familie til familie tam tam eller hygger med en god film, så kan vi stadig ikke lade være med, at lede efter vores mobil, for vi skal bare liiiiiige tjekke. Før vi ser os om er der gået 10-20 min, og vi sidder stadig med telefonen i hånden og glemmer helt at være til stede der hvor vi er, med de personer der er omkring os. 

  Jeg arbejder og lever af de sociale media kanaler, og jeg elsker det jeg laver, – men jeg er også ked af, at rigtig mange unge ikke kan skelne sociale media fra virkeligheden.. Jeg elsker at blogge, tage smukke billeder og dele min livs erfarring, outfit tips, rejser og meget mere med jer. Man kan bruge de sociale media kanaler på mange forskellige måder, og jeg gør min part til at være “ærlig” og ægte. Jeg skriver om mine hårde tider og prøver ikke på, at være perfekt på nogle måde. Jeg er mig, og det er helt okay! Det gør mig faktisk rigtig ked af at mange på de sociale media kaner giver et urealistisk billede af hvordan det hele hænger sammen. Igennem min blogs levetid har jeg altid været hudløs ærlig over for jer, og delt mine op og nedture med jer. For mig er det vigtigt, at i ved jeg er ligesom jer, jeg har ikke lyst til at pynte på virkeligheden og opstille et perfekt glansbillede, fordi sådan er verden og virkeligheden bare ikke. Jeg går igennem breakup’s, kan til tider føle mig ensom og har også problemer med min hud osv. Intet er perfekt, og det tror jeg for lidt tør at indrømme i dag. Alt er ikke hvad det ser ud til på de sociale media, så husk på det næste gang du scroller igennem instagram. Meget af det er opstillet, redigeret og en “fin pusset” billede af virkeligheden. Min instagram for at være hudløs ærlig ligner også, at jeg rejser verden rundt og har et billed perfekt liv, men de ved i alle der følger mig her på bloggen jo, at sådan er det ikke. Min blog er min platform hvor I kan “dykke ned” i min verden, bag facaden og følge mit liv igennem alt jeg må gå igennem af op og nedture.

  One thing I would also like to discuss with you in this post is the negative impact social media can have on our daily lives and overall joy, and I feel like that goes hand in hand with time. The time we “waste” on checking  social media and forget to be present. I myself hate to be with friends and family who are not present when you are with them. That was me before, but fortunately I decided to change because I didn’t like letting my family and friends down. I can now feel a drastic positive difference to my own happiness when I’m with the once I care about. Now that I’m actually present, I now know that before I never listened – even though I fully believed I did. The truth can be hard to admit, but today I remember everything my family and friends tell me. I love to sit and listen and there’s nothing better than leaving my phone at home or a place where I can not see or hear it and focus on the moment!

  Our generation lives largely through social media. We have an urge for almost constantly having to check and see what others are doing, because we somehow are afraid to “miss out”. Our phone is stealing lots of our precious time and it sucks all of our energy out of us. Constantly checking our phone is something we do completely unconsciously because it have become a bad habit. Even if we sit together with our family or watch a good movie, we still can not help looking at our mobile, because we just “quickly” want to check. Before we know of it 10-20 minutes have passed and we still sit there with the phone in our hand, and again forget to be there wherever we are, with the people around us.

  I work and live on social media and I love what I do – but I’m extremely sad that a lot of young girls and boys out there can’t distinguish social media from reality. I love to blog, take beautiful pictures and share my life experience, outfit tips, travel and much more with you. You can use social media in many different ways, and I make my platform very “honest” and genuine. I write about my hard times and try not to be perfect in any way. I am who I am, and that’s okay! It really makes me sad that so many out there across all social media channels give an unrealistic picture of life. Throughout my blog’s lifetime, I’ve always been skinless honestly with you, and I’ve always shared my ups and downs with you. To me it’s important that you know I’m like you, I do not want to decorate on the reality and create a perfect glossy image because that’s not how the world and reality is. I’m going through breakup’s, can sometimes feel lonely and yes I also have problems with my skin, etc. Nothing is perfect and I think that’s the beautiful part about life. Everything is not what it looks like on social media, so keep that in mind next time you scroll through instagram. Much of it is a setup, edited and shot just to get that great shot for social media. My instagram also looks like a perfect life when you scroll though. It seems like I travel around the world and have a picture perfect life, but you angels who follow me knows that here on the blog is where I openly write about the backside of everything. My blog is my platform where you can “dive into” my world and thoughts. You get to come behind the facade and follow my life through good and bad.

  6N2A4813

  Mit liv er ikke perfekt, og det elsker jeg. Hvis ikke vi havde hårde tider, prøvet at have en dum x kæreste, prøvet at have det forkerte job, ikke havde prøvet at drikke os alt for fuld, haft en veninde der ikke behandlede os godt og kysset med den forkerte fyr – hvordan ville vi så kende vores grænse og vide hvad er godt og hvad skal man ikke gøre igen? Hvornår ville vi så vide vi havde fundet drømme fyren, hvordan kunne vi så værdsætte ham hvis vi ikke havde noget at sammenligne med? Hvordan ville vi vide vi havde det perfekte job hvis ikke vi havde prøvet andet. Jeg ser det som en vigtig og hård lære tid at gå igennem de tunge perioder, og prøver altid, at se på det som en gave, da de perioder er hvor vi lære aller mest omkring os selv, vores grænser, reaktioner og mål her i livet. De er ikke sjove at gå igennem, og det er svært at se meningen med det hele når man står begravet midt i det. Men tro mig, der ER en grund til, at man engang imellem skal igennem en hård periode. Knib ballerne sammen, og tro på, at det er fordi der venter bedre på den anden side. Det er altid først bagefter, når man ser tilbage på det hele, at vi indser meningen med galskaben.. Vi lære hvordan vi gerne vil behandles af andre og hvordan vi gerne vil leve vores liv.

  Jeg er dybt taknemmelig for de hårde tider jeg har måttet gå igennem det sidste år, da det uden tvivl har været det mest lærerige år i mit liv.. 

  Jeg har været i et skrækkeligt hårdt forhold der var så drænende på alle fronter. Jeg kunne ikke trække vejret til sidst, og skulle lære hvordan jeg kom ud af et forhold med en meget ustabil mand, som jeg var blevet bange for. Jeg lover jer for, at det er noget af det hårdeste jeg nogensinde har gået igennem. Jeg kom ud på den anden side, og har pludseligt mødt en mand der forguder mig og aldrig kunne finde på, at behandle mig på samme måde. Det er som nat og dag, og hver dag føler jeg mig dybt taknemmelig over, at jeg tog chancen og kom ud på den anden side hvor der er lyse dage fyldt med glæde og drømme.

  My life is not perfect and that what I love about it. If we did not have to go through hard times, tried to have a stupid x boyfriend, tried to have the wrong job, drank way too much, had a friend who did not treat us well and kissed the wrong guy – then how would we know our limit and know what’s good and what we clearly dont want to put ourselves through? When would we know if we have found the man of our dreams, how could we appreciate him if we did not have anything to compare with? How would we know if we have the perfect job if we haven’t tried anything else. I see it as an important and hard learning time to go through heavy periods. As stupid as it may sound I always try to look at hard times as a gift. These times are there for us to learn more about ourselves, our limits, reactions and goals in life. They are not fun having to go through, and it’s hard to see the meaning of it all when you are buried and right in the middle of it. But believe me, there is a reason why you sometimes go through a tough period. Keep up love and believe that it’s because there is better waiting on the other side. It’s not until afterwards looking back at it all, that we realize the meaning of all the madness. We learn how we want to be treated by others and how we want to live our lives.

  I am deeply grateful for the hard times I have had to go through the last year, since it without one second doubt have been the most educational and hard year of my life..

  I’ve been in a terrible  relationship that was so draining on all fronts. I could not breathe in the end, and I taught myself how to get out of a relationship with a very unstable man whom I have been afraid of. That was  the toughest things I have ever gone through. I came out on the other side and suddenly met a man who adores me and never ever will treat me that way. It is like night and day and every day I feel deeply grateful, that I took the chance and came out on the other side where there are bright days filled with joy and dreams.

  6N2A4752

  Et par spørgsmål der er værd at stille os selv engang imellem er: Er det virkelig så vigtigt hvad andre synes om os? Hvorfor stræber vi altid efter det bedre? Spise sundere, være slankere, den nyeste designer taske, bedre job mm. Hvornår er det vi har godt nok? Er det de sociale medier der er med til at få os til at syntes, at vi har så lidt. Rejser for lidt, og føler os mindre vigtig, da vi konstant bliver spammet med smukke billeder af det lækreste morgenmads bord i Paris og infinity pools i Thailand.

  Hver morgen vi står op og tjekker vores mobil, er det billed perfekte det første vi ser. Vi ligger telefonen fra os og med det samme tænker vi “hvad laver jeg med mit liv?”  Jeg ligger her i mine brugte sorte leggings der egentlig burde være blevet vasket for 3 dage siden med fedtet hår og kigger ned på min kedelige havregryn og instant kaffe. Vi glemmer at huske på, at bag hvert smukt redigeret billede også er et menneske med følelser og op og nedture.

  Jeg elsker sociale media, da jeg også syntes det kan have en fantastisk, inspirerende påvirkning. Man skal bare lære at sortere de kanaler fra der ikke giver en glæde. Jeg følger for eksempel kun bloggere og instagrammere der kan inspirere mig, få mig til at tage stilling og tænke over nogle af livets store spørgsmål, eller blogs jeg elsker som kan få et stort smil frem på mine læber fordi de er ærlige og skriver om hverdagen op og nedture. Det skal være givende og ikke drænende.. Man kan selv vælge hvilken påvirkning det skal have på en, så vælg det fra der giver dig mindreværds komplekser og fokuser på at følge dem der kan give dig en god break fra hverdagen, eller nogle der kan inspirere. Ud med alt det negative – hvad skal vi bruge det til?! Husk at være til stede i nuet med dem du elsker, lig telefonen væk, du vil kunne mærke en verden til forskel. <3

  I er de bedste, tusind tak for at I stadig har lyst til at læse med.
  Knus jeres Isabella

  A few questions there’s worth asking ourselves sometimes are: Is it really so important what others think of us? Why do we always strive for the better? Eat healthier, be slimmer, the latest designer bag, better jobs, etc. When is what we have actually good enough? Is it the social media that makes us think we have so little. Traveling too little and feeling less important, because we are constantly being spammed with beautiful pictures of the most delicious breakfast table in Paris and infinity pools in Thailand?

  Every morning we wake up the first thing we do is to check our phone. What hits us straight away is the picture perfect life. We put the phone away and immediately we think, “What am I doing with my life?” I’m laying here in my used black leggings, which actually should have been washed 3 days ago with greasy hair and looking down at my boring oatmeal and instant coffee. We forget to remember that behind each beautifully edited image is also a human being with feelings and ups and downs like ourselves.

  I love social media. I feel like there is two sides to it. It can also have a  fantastic, inspiring influence. You just have to learn to see realistic at what you see, and sort out the channels or unfollow the once that makes you feel unhappy. For example, I only follow bloggers and instagrammers who can inspire me. I follow the once that can take my mind off things in a positive way, bloggers there makes me question big questions in life, or blogs I love that can make put a big smile on my face because they are honest and write about small everyday things or lifes up and downs. It must be rewarding and not draining. You can yourself choose which influence it should have on you, so choose the once that makes you feel good about yourself. People who can inspire you or give you a break from reality. Out with all the negative – what are we going to use that for?! Remember to here in the present with the once you love. Put your phone away and you will soon feel a world of different. <3

  You are the best, thank you guys following.
  Biggest hug your Isabella

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  28th maj 2018

  READ COMMENTS -

  7 COMMENTS

  Such an inspiring post, thank you for sharing your wisdom love!

  Tak for at give mig troen på at alting nok skal blive bedre. Den eneste måde at komme videre på er at tage ansvar for sit eget liv og ændre tingene, hvis man ikke er glad i det sted, hvor man er i livet. Hvis du kan, kan jeg også.

  I loved reading this! I always check your blog everyday for new posts because I can relate so much to what you write – beautiful as always <3

  Loved this post, but even love more the way you are always so honest! Sometimes I find myself looking for that perfect life surrounded by trips to bali and amazing locations so it’s always good to read something like this <3

  http://carlotarules.com

  Du er fantastisk Isabella!!! Du er, og bliver en kæmpe inspiration. Tak for din autencitet, mod og vilje til at lære dine læsere noget vigtigt og meningsfuldt om livet og eksistensen. TAK ? PS. SÅ glad over din lykke, du er SEJ!

  Indlæg som disse er grunden til at jeg har fulgt dig i så mange år – helt tilbage fra da du boede i Sønderborg og var i gang med at åbne din fysiske shop. Du fortæller også om de svære aspekter i livet. Som du selv skriver, viser din Instagram rejser og et nærmest perfekt liv, så når du får skrevet så dejlig eftertænksomt og rammende indlæg som nu, bliver i hvert fald jeg også mindet om, at virkeligheden altid er lidt mindre upoleret: og at det også er helt okay. Tak!

  LEAVE A COMMENT