GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Must visit in Japan – Traditional Japanese Tea room

  En af mine største og mest spændende oplevelser fra Japan var da vi ankommet til Syd Japan, Izu fik lov til at deltage i en traditionel Japansk tea ceremony. Vi boede i samarbejde med Small Luxury Hotels Abba Resort, som gav os et uforglemmeligt ophold. Hver morgen klæder de sig i deres smukke traditionelle Japanske kimono kjoler. Man skal virkelig ikke undervurdere hvor meget arbejde og tid der ligger i deres uniform. Det tager dem ca. 30 hver dag at klæde sig på, da det kræver mange forskellige lag som alle skal bindes sammen, og de ligger meget i, at hver del skal sidde helt korrekt, og ens hår skal gerne være opsat. mm.

  Det er utrolig beundrings værdigt hvor meget der ligger i deres beklædning. Hver type beklædningsgenstand svarer til en særlig lejlighed, såsom festivaler, ceremonier eller bryllupper. Materialerne, farverne og lagene, adskiller dem og deres betydning, da udseendet ofte også bruges sæsonmæssigt. Deres beklædning er en stor del af deres kultur og repræsenterer Japans traditionelle værdier, og er i dag ligeså betydnings værdig som før i tiden, selvom de fleste ikke gå med dem til dagligt.

  Deres kimonos matches med årstiderne. Kimonoer fremstillet af silke, uld eller syntetiske stoffer bæres i de køligere måneder. I disse måneder foretrækkes kimonoer med mere rustikke farver og mønstre, så som rødbrune blade og mørkere farver og flere lag. Lys, bomuld yukata bæres af mænd og kvinder i løbet af foråret og sommermånederne. I de varmere måneder går man med lysere farver og blomstermønstre, så som kirsebærblomster som vi fik lov til at prøve. Man skulle ikke tro det, men under min lyserøde kimono er der gemt yderligere 5 lag, så man automatisk får en smukkere holdning, da man har svært ved at bevæge sig ordentligt, da det også er utrolig tykt og tugt materiale. Efter jeg fik lov til at prøve deres smukke traditionelle kjoler har jeg beundre endnu mere, at de kan arbejde i dette og samtidig få det til at se så let og glamourøst ud.

  One of my greatest and most exciting experiences from Japan was when we arrived in South Japan, Izu and got to attend a allowed to a traditional Japanese tea ceremony. We stayed in collaboration with Small Luxury Hotels at Abba Resort.  They gave us an unforgettable stay! Every morning they dress up in their beautiful traditional Japanese kimono dresses. After trying it on myself – you really shouldn’t underestimate how much work and time goes into their uniform. It takes them approx. 30 every morning to get dressed, as it requires many different layers that must be tie together, and they put a lot of effort and time into wearing correctly, and one’s hair should always be worn up with a kimono dress.

  It truly admire how much work that goes into it. Each type of garment is dedicated to a special occasion, such as festivals, ceremonies or weddings. The materials, colors and layers distinguish them and their significance, as the materials is also often seasonally. Their clothing is a large part of their culture and represents Japan’s traditional values, and today it’s just as significant as it used to be, although most Japanese people do not wear them daily.

  Their kimonos changes depending on season. Kimonos made from silk, wool or synthetic fabrics are worn in the cooler months. During these months, kimonos with more rustic colors and patterns, such as reddish-brown leaves and darker colors and more layers, are preferred. Light, cotton yukata is worn by men and women during the spring and summer months. In the warmer months you go with lighter colors and floral patterns, such as cherry blossoms that we were wearing. You wouldn’t believe it, but underneath my pink kimono I am wearing another 5 layers. This automatically gives you a more beautiful posture, as it’s more difficulty moving properly, as the many layers you are wearing are incredibly thick and heavy material. After I was allowed to try their beautiful traditional dresses, I have admire them even more for being able to work in this and at the same time make it look so light and glamorous.

  Det var utrolig spændende og langt fra som jeg havde forventet det. Alle de detaljer der ligger i hele ceremonien og de dybere traditioner der ligger bag hver enkelt bevægelse er utrolig inspirerende.

  It was such an exciting experience and not like I had in mind at all. It’s impressive how many details lies into every single more you do doing the tea ceremony. Everything have a deeper meaning and goes back to their history and traditions.

  Deres tea rum kan variere i størrelse, men gulvet er altid dækket med bløde Tatami måtter. En traditionel Japansk tea ceremony hedder på Japansk: Chanoyu, Sado eller Ocha. Denne ceremony er en slagt koreografisk ritual der handler om hvordan ens Tea Master kan forberede og servere den absolut bedste Japanske grøn tea (også som vi kender det Matcha), sammen med traditionelle japanske kage som er utrolig sød og lavet på bønner. Den spiser man inden man drikker sin tea for at balancere det meget søde med den bitre grønne tea.

  En Japansk tea ceremony handler om lagt mere end “bare” at nyde en god matcha tea. Alt der bliver gjort – helt ned til den mindste bevægelse er grundet en dybere tradition og historie. En af de vigtigste formål med tea ceremony er, at gæsterne nyder værtens gæstfrihed i en stille atmosfære, der adskiller sig fra hverdagenes hurtige tempo. Derfor er der ingen der snakker under en traditionel tea ceremony. Her kommer man for at finde en inder ro og balance. Her kobler de fra og betragter/beundre deres tea master der med lige respekt og æstetisk balance forbereder en skål matcha fra deres hjerte til dit. Din Tea Master betragter altid gæsterne med enhver bevægelse og gestus. Selv placeringen af te redskaber overvejes fra gæsterne synspunkt og vinkel.

  Tea ceremonien praktiseres i dag mest som en hobby sådan så de kan tilbyde deres turister et indblik ind i deres kultur og historie. Deres Tea ceremonier kan opleves i forskellig grad af formalitet og ægthed over hele Japan, herunder i nogle traditionelle haver, kulturcentre og hoteller. Kyoto, Uji og Izu hvor vi har er kendt til at være blandt de bedste destinationer i landet til at tilbyde denne oplevelse.

  Their tea rooms can vary in size, but the floor is always covered with soft Tatami mats. A traditional Japanese tea ceremony is in Japanese called: Chanoyu, Sado or Ocha. This ceremony is sort of a choreographic ritual about how one’s Tea Master can prepare and serve the very best Japanese green tea (also as we know it Matcha), along with a traditional Japanese cake that is incredibly sweet and made from beans. This cake has to be eaten before drinking the tea to balance the very sweet with the bitter green tea.

  A Japanese tea ceremony is not “just” about enjoying a good matcha tea. Everything that is done – right down to the smallest movement is due to a deeper tradition and history. One of the main purposes of a tea ceremony is that guests enjoy the hospitality of the host in a quiet atmosphere that gives them a break from their busy everyday life. Therefore, no one speaks during a traditional tea ceremony. Here you come to find an inner peace and balance. Here you disconnect and admire your tea master who with equal respect and aesthetic balance, prepares a bowl of match from their heart to yours. Your Tea Master always sees guests with every move and gesture. Even the placement of the tea utensils is considered from the guests point of view and angle.

  The tea ceremony is practiced today as a hobby so that they can offer their tourists an insight into their culture and history. Their Tea ceremonies can be experienced in various of degrees, formality and authenticity throughout Japan, including in traditional gardens, cultural centers and hotels. Kyoto, Uji and Izu are known to be among the best destinations in the country to offer this experience.

  Som turist forventer de ikke, at I kender deres ritualer, men sådan her forgår en Tea Ceremony korrekt:

  Den lille kage som i ser på billedet ovenover spises før du begynder på din tea. Din skål med matcha bliver givet til dig af din Tea Maker med skålen “ansigt” faced imod dig. Løft den med højre hånd og placer den i din venstre håndflade. Her vender du skålen med uret 90 grader, sådan så “ansigtet” af skålen ikke længere vender mig dig. Drik din matcha og giv gerne et par slupre lyde fra dig, det er et kærligt tegn fra dig til din tea maker, at du syntes godt om den tea hun har lagt masser af tid og kræfter i at lave til dig. Når du har drukket færdigt, vender du igen skålen med uret 90 grader, sådan så “ansigtet” igen vender mod din Tea Maker. Derefter bukker du til din Tea Maker for at sige tak og stiller med venstre hånd din tea ned på venstre side af dig. Derefter bukker du til den der sidder til venstre for dig, for at signalere det er hans tur.

  As a tourist, they do not expect you to know their rituals, but this is how a Tea Ceremony is done correctly:

  The little cake that you see in the picture above has to be eaten before you start your tea. Your bowl of matcha is given to you by your Tea Maker with the bowls “face” faced towards you. Lift it with your right hand and place it in your left palm. Here you turn the bowl clockwise 90 degrees, so the “face” of the bowl no longer turns towards you. Drink your match and give a few slurps sounds, it is a sign from you to your tea maker that you liked the tea and that you appreciate the work and effort she has put into making the best tea she possibly can for you. When you have finished your matcha, turn the bowl clockwise 90 degrees so that the “face” again faces your Tea Maker. Then you bow to your Tea Maker to say thank you and put the tea back on the floor on the left side of you with your left hand. Then you bow to the one sitting to your left to signal it their turn.

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  12th February 2019

  READ COMMENTS -

  5 COMMENTS

  LEAVE A COMMENT