GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  My favourite cake recipe

  image
  I mit jule indlæg lovede jeg jer en opskrift på vores super lækre jule lagkage! Det er både min mor og jegs yndlings, og den er perfekt til højtider som jul, nytår og fødselsdage.

  In my Christmas post I promised you I would share our super yummy Christmas cake recipe! It’s both me and my mothers a absolute favourite, and it’s perfect for occasions like Christmas, New Year and birthdays.

  image image image

  Jeg ELSKER lagkage, specielt fordi jeg får det ca. 2 gange i året, og derfor tillader jeg mig også et spise et story stykke eller to nu når jeg endelig får det, og nyder det helt uden dårlig samvittighed! Denne lagkage er med banan, cognac, flødeskum og abrikos marmelade – det giver bare den mest himmelske kombination! Mums.. Jeg får helt creavings nu, og overvejer helt om jeg skulle lave den imorgen igen til vores nytårs gæster? Hmm? <3

  Denne er og bliver favoritten! Sådan for alvor. Denne lagkage er lig med jul for mig, da min mor og jeg altid laver den juledag når vi skal have kaffebord. For mig symbolisere den glæde, kærlighed, samværd og familie. Den er ret nem og hurtig at lave, og denne gang har jeg fotograferet step by step hvordan i skal gøre. Vi vælger at købe vores bunde, da vi også selv har prøvet at bage dem, men det blev aldrig helt det samme. Derfor vælger vi de købte, selvom det plejer vi ellers aldrig <3 Men til denne kage, er og bliver det sådan.

  Alt du skal bruge til en hel lagkage som på billedet ovenover:
  Gode brune lagkage bunde (du kan selvfølgelig også vælge at bage dem selv, men som nævnt ovenover køber vi vores)
  Cognac til at hælde over dine bunde for at gøre dem blødere og for at give dette pift og smag kagen skal have
  1 1/2-2 glas abrikoskompot/abrikos syltetøj
  Ca. 4 bananer (nok til at dække to lag bunde)
  Flødeskum til at dække begge lag – ca. 1/2 liter
  Kakao pulver til glasur samt flormelis og vand
  Hakkede valnødder til pynt i kanten

  Sådan gør du:
  Min mor og jeg hygger altid sådan når vi laver mad sammen juledag. Der bliver spillet god julemusik i baggrunden, og så havde vi i år en trofast hjælper som i kan se. Lille Pumpkin havde travlt med at følge med i alt vi lavede, og fiskede alt op fra gulvet, hvis vi kom til at spilde. Haha!

  I starter med at finde bunden på dine lagkage bunde og dryp cognac over bunden. Den skal ikke være gennembrødt, men et fint drys fordelt over hele bunden, da man gerne skulle kunne smage der er cognac i kagen. Da smagen spiller så godt sammen med de andre ingredienser! Smagen bliver som en sød eftersmag, den bliver ikke dominerende på nogen måde. Så ikke vær mange for at komme en god sjat på.

  Derefter kommer du et lag abrikos marmelade på. Sørg for at der er det samme fine lag fordel over hele bunden. Lagkagen skal være i to lag, så del dine 1 1/2 glas marmelade lige over de to bunde. Derefter skære du din banan i lidt halv chunky skiver (se billedet ovenover), og fordeler over hele bunden. Når bunden er dækket af banan kommer du et lag flødeskum på. Igen et godt lag jævnt fordelt.

  I LOVE a creamy cake, especially because I get it about 2 times a year and therefore I also eat a very big piece or two when I have it,  and I enjoy it without guilt! This cake is with banana, cognac, whipped cream and apricot jam – it just makes the most heavenly combination! Yummy.. I definitely have cravings right now, and now I am really considering if I should make it again tomorrow for our New Year’s guests? Hmm? <3

  This is and remains my favorite! Like really. This cake is equal Christmas to me, when my mother and I always make the Christmas day when we are having coffee in the after noon. For me this cake symbolize joy, love and family. It is so damn easy and quick to make, since you do not have to bake anything, and this time I have photographed step by step how to do. We choose to buy our cake layers, we have tried to bake them, but it was never quite the same. Therefore, we choose they bought once, although we never really do that <3 But this cake is and remains that way.

  Everything you need for the cake in the picture above:
  Yummy brown cake layers (of course you can also choose to bake them yourself, but as mentioned above, we buy ours)
  Cognac to pour over your layers to soften them and to provide the touch and taste cake should have
  1 1/2-2 glass of apricot compote/apricot jam
  About 4 bananas (enough to cover two layers of bottoms)
  Whipped cream to cover both layers – about 1/2 liter
  Cocoa powder for the icing and icing sugar and water
  Chopped walnuts to garnish the edge

  How to do it:
  My mother and I always like enjoy cooking together on Christmas Day. Then we play good Christmas music in the background, and this year a we had a faithful helper as you can see. Small Pumpkin was busy trying to keeping up with everything we did, and basically licked everything off the floor if we dropped something. Haha!

  Fine your cake bottom and drip cognac all  over it. It should not be soaked, but a fine sprinkle spread across the bottom, so you are sure you will be able to taste there is cognac in the cake. Because it adds something very special to this cake. The taste becomes like a sweet aftertaste, it will not be dominant in any way. So do not be afraid to add a good amount.

  Then it’s time to spread a layer of apricot jam. Make sure that there is the same fine layer all over the bottom. The cake should be in two layers, so share your 1 1/2 glass of jam on the two bottoms. Then cut your banana in a little half chunky slices (see my picture above). When the bottom is covered with banana add a layer of whipped cream. Again, a good layer evenly.

  image image image

  Derefter er det bare at komme endnu en bund på, drys den med cognac så du syntes hele bunden har fået et drys, og gøre det samme en gang til. Fordel dit sidste abrikos marmelade, et lag banan og derefter flødeskum. Enkelt, nemt og hurtigt!

  Then it’s time for your second layer. Sprinkle it with cognac so you felt the whole bottom has got a sprinkle, and do the same again. Evenly cover your last apricot jam, a layer of banana and then whipped cream. Simple, easy and fast!

  image image

  Så er det tid til at få drysset den sidste bud med cognac. Nu er det glasur tid, men inden du begynder på at lave din glasur, så hak først dine valnødder. Jeg hakker mine lidt groft (se billedet nedenunder). Hak nok til at kunne lave en fin kant.
  Bland kakao, flormelis og vand og sørg for at lave glasur nok til at dække hele kagen. Lav hellere for meget end for lidt! Der er så surt ikke at kunne dække hele kagen. Sørg for at der ingen klumper er i glasuren, og fordel den med en våd kniv. Med det samme efter tag dine valnødder og fordel i kanten.

  Then it’s time to sprinkle the final layer with cognac. Now it’s icing time, but before you start to make your glaze, chop your walnuts. I like mine a bit chunky (see image below). Chop enough to make a fine edge.
  Mix cocoa powder, icing sugar and water and be sure to make glaze enough to cover the entire cake. T’s better to make too much than too little! Make sure there are no lumps in the glaze and spread it with a wet knife. Immediately after spread your walnuts and around the edge.

  imageimage

  Nu er det blevet tid til at finde sprøjte posen frem. Det er en ting jeg stadig arbejder meget på at forbedre. Jeg må indrømme, at jeg ikke er den bedste til det. Fyld en stor pose med flødeskum. Din flødeskum skal være pisket en tak mere, sådan så den ikke vil løbe af kagen igen. Sprøjt kanten som du selv syntes er flottest, og wupti! Din kage er færdig.
  Hvis du skal servere kagen, så stil den et sted den kan holde sig lidt kold – vi stiller ofte vores på gangen eller i garagen.

  Velbekomme mine søde læsere <3 Jeg håber, at I vil elske den ligeså meget som jeg.
  De bedste hilsner
  Jeres Isabella

  Now it’s time to find your piping bag. That’s one thing I still work hard to improve. I must admit that I am not the best at it. Fill a large bag with whipped cream. Your cream should be whipped a little more than the cream inside the cake, to make sure it will not run off the cake. Spray the edge as the way you think it will look the prettiest! And tadaaaa’ Your cake is finished.
  If you have to serve the cake, then place it somewhere a bit cold – we often put ours in the hall or in the garage.

  Bon appetit my sweet readers <3 I hope you will love it as much as I do!
  Biggest hug,
  Your Isabella

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  30th december 2016

  READ COMMENTS -

  2 COMMENTS

  Hey Isabella, I just discovered your blog recently and it’s absolutely great.
  I’m in love with the high quality of your photos and the meticulous decoration!
  Kisses from Barcelona!

  GIRL <3 you just made my day!!! Yay

  So glad to have such a sweet follower from Barcelona.

  Biggest hug
  Isabella xxx

  LEAVE A COMMENT