GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  No I am not okay, and that’s okay too

  imageKender i det at være ked af det, men egentlig har man ikke har en gund til at føle sig ked af det? Specielt i Danmark synes jeg altid der er et tabu omkring det at være ked af det. Det er fandme okay at have en dårlig periode – det har alle mennesker. Hvorfor skal vi altid gå at skjule og spille at vi er glade?! Behøver det at være ked af det være så tys tys.. Jeg er inde i periode for tiden hvor alting er 10 gange svære for mig at tackle, og jeg prøver dagligt at holde mig ovenpå.. Følelsen af glæde som man føler sådan helt dybt inde, har jeg for at være hudløs ærlig ikke følt i en længere periode. Der er så mange ting der kører rundt i hovedet på mig. Hvor skal vi bo? Kan vi nogensinde finde et sted at slå os ned, som vil gøre os begge lykkelige? Vil jeg altid kunne leve af at være fuldtids blogger? Så mange spørgsmål, så mange bekymringer.. Så mange projekter jeg har taget hul på – men igen færdige endnu.

  Jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at stå og snakke om ens bekymringer og op og nedture til enhver mand, men generelt har man i Danmark en tendens til at feje alt under gulvtæppet og lade som igenting. Hvad godt kommer der ud af det? Jeg har ikke lyst til at leve mit liv som et glansbillede, hvor alt skal se godt ud udad til, men bag facaden er det en anden historie..
  Jeg er mig, jeg har gode og dårlige perioder, og jeg synes det at jeg tør at stå frem og sige, – kæft jeg syntes det er op ad bakke alt sammen lige nu, måske kan gøre det lidt nemmere for nogle af jer læsere derude, der måske kan sætte jer ind i min situation. På min blog har jeg altid været ærlig overfor jer, hvilket jeg aldrig har tænkt mig at lave om på.

  Her på bloggen skal der være plads. Her skal være rum, luft og plads til alle.

  Jeg elsker min familie og venner, og prøver altid at huske mig selv på, hvor heldig jeg er. Jeg har en fantastisk familie, gode venner og en skøn kæreste der elsker mig utrolig højt! Jeg har så utrolig meget at være taknemmelig for, og det vil jeg for alt i verden ikke glemme. Selv i tider som nu hvor livet virkelig udfordre mig, prøver jeg stadig at finde lykken, i det der gør ondt. Det at være ked af det er ikke mit første valg, og det er heller ikke sådan, at jeg går rundt med hovedet mellem benene, – det er mere “bare” de følelser jeg selv går rundt med indeni. Jeg tror på mange måder, at når man er inde i en hård periode, er sorg en uundgåelig følelse der følger med, i den kamp man skal igennem med sig selv.

  Det er med at tage kampen op, og gøre det man kan hver dag for at gøre det bedre. Hos mig hjælper det at holde mig selv travl. Ringe til venner og familie. Gå ture med en god kaffe i hånden. Nyde godt af den friske luft og sørge for jeg har dejlige mennesker omkring mig, der opløfter mig, og finder den glade Isabella frem igen.

  Jeg tror det har været sådan en KÆMPE omvæltning for min kæreste og jeg, at flytte her til Sønderborg efter så mange år i London. Det at skulle vænne sig til et helt nyt liv. Alt er anderledes.. Jeg har også følt mig utrolig ansvarlig overfor min kærestes glæde, da jeg føler mig mere forpligtet nu hvor han er kommet til Danmark, om han kan lide det og føler sig godt tilpas her. Jeg tror, at jeg hver dag har kæmpet så meget, haft så mange tanker, at jeg har haft skubbet min egen sorg og følelser langt væk, da der ikke var plads til at tænke på os begge – og nu rammer de mig pludselig..

  Hold nu op hvor har og er det dog bare ikke nemt at være flytte land efter så mange år.. Specielt ikke når springet er så stort, at komme fra den store og spændende by London og så til den lille hyggelige havne by Sønderborg. Det betyder skam ikke, at jeg ikke kan lide at være her – for det kan jeg, men der er intet der er det samme, hvilket tager lang tid at accepthere og venne sig til. Det er med at sætte sig selv mål, og dagligt kæmpe for at opnå dem. Jeg har ikke tænkt mig at give op, bare fordi det er svært. På en måde er sorg og det at være trist en sund reminder, da det minder os om, at vi skal kæmpe, vi husker på at værdsætte og vigtigst af alt, det viser os at vi er menneskelige, og lære at være ærlige overfor os selv omkring vores følelser. Jeg vil ikke glemme det der er vigtigt for mig, men idag – lige nu, der er jeg trist. Og det er faktisk helt okay..

  Do you guys know the feeling of being sad, but you actually have no reason to feel that way? Especially in Denmark I’ve always thought there was a taboo about being sad. It’s fucking okay to have a bad period – everyone have that. Why do we always feel that we need to hide it and play that we are happy?! Why is being sorry such a hush hush.. I’m in a period of time where everything is 10 times harder for me to tackle, and I try every day to keep on going.. The feeling of joy that comes deep deep inside, to be completely honest I have not felt that in a very long time. There are so many things running around in my head. Where should we move? Can we ever find a place to settle down, that will make both of us happy? Will I always be able to live as a full-time blogger? So many questions, so many worries.. So many projects I have begun – but haven’t finished yet.

  I do understand that we do not want to talk about one’s worries and ups and downs to every man their pass our way, but in general, Denmark has a tendency to sweep everything under the carpet and pretend everything is perfectly fine. What good will come of it? I do not want to live my life like a picture postcard where everything must look good outwardly, but behind the facade it is a different story..
  I am me, I have good and bad periods and I think that I dare to stand up and say – Gosh I think everything is uphill right now, might make it a little easier for some of you readers out there, that might be able to put you into my situation. On my blog I have always been honest with you, which I am never going to change.

  Here on the blog there should be space for everything. There must be space, air, and room for everyone.

  I love my family and friends and I always try to remind myself how lucky I am. I have a wonderful family, close friends and a wonderful boyfriend who loves me incredibly much! I have so very much to be thankful for, and I will for all the world not forget that. Even in times like now where life really challenge me, I try to still find happiness in what hurts. Being sad is not my first choice, and it is not that I walk around with your head between my legs – it’s more about the feeling I am walking around with inside. I think in many ways that when you are in a tough period sadness is an inescapable feeling that comes with the struggle you go through with yourself.

  It is all about standing up and do what you can do every day to make it better. When it comes to me it helps to keep myself busy. I call friends and family. Go for walks with a good coffee in my hand. Enjoy the fresh air and make sure I have great people around me that uplifts me and bring back the happy Isabella again.

  I think it has been such a HUGE change for my boyfriend and I, to move here to Sønderborg after so many years in London. Having to adjust to a new life. Everything is different.. I also feel incredibly responsible for my boyfriend’s feelings, since he have moved to Denmark. I feel like I need to make sure he is happy and feel comfortable here. I think every day I have fought so much, had so many thoughts that I had pushed my own grief and feelings far away because there was no room to think of us both – and now suddenly those feelings I have been pushing away hits me..

  I have to admit It have not been easy moving country after so many years.. Especially not when the jump is so big coming from the amazing and exciting London and then to the charming little seaside town Sønderborg. This do not mean that I do not like to be here – I do, but nothing is the same, which takes a long time to accept and get used to. It is all about giving yourself goals, and daily do your best to achieve them. I’m not going to give up just because it’s hard. In a way, mourning and being sad is a healthy reminder because it reminds us that we must fight, we remember to appreciate and most importantly it shows us that we are human and learn to be honest with ourselves about our emotions. I will not forget what’s important to me, but today – right now I am sad. And it’s actually okay..

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  1st december 2016

  READ COMMENTS -

  14 COMMENTS

  We all have some bad periods, but like you say, that’s ok! I hope you feel better.

  https://exceptionally-pointless.blogspot.pt

  Dear Isabella,

  This will be a long comment because it was like you’ve just taken the feelings which drowned my heart for so long and just wrote them down here with a certain “ease”. I know that it’s not easy at all to talk about emotions and feelings of this kind but it is so important. The more people talk about it, the more we (society) is able to see, that one is not alone. We’re living in a society where it seems like the main focus lays on functioning 24/7 without any try and errors. Without failure and best of all: without too many emotions. But that is neither human, nor is it healthy. It’s not healthy to put everything first but yourself. It’s not healthy to lock these kind of emotions away just because society lets us think it makes us a weak person. It’s the absolute opposite: Confessing those kind of emotions makes us be more by ourselves, than ever before. We’re are totally aware of our current state of mind and we are able to work on it. We talk about it, strengthen others with our experience and the more we talk about it, the more we get surprised by HOW MANY people around us actually feel exactly the same but they’re just too afraid to speak it out loud, too.

  So yes, I totally agree with you. It is okay to feel this way. It is to not always being able to give 100% and then again, what does this even mean, to give 100%? Who says how much is enough, if not we by ourselves? I think it’s time to get back to nature and therefore to our true and intuitive self. it’s time to listen to our inner voice and our body more.

  I love your work, your photography, your way to write your thoughts down. You’re so authentic and this post makes me love you even more! I totally understand that it’s not easy to move somewhere “new” and what a mess it is to first sort everything out and I also feel you when it comes to the moment, where you feel responsible for others (your boyfriend). I always have this! But he loves you and there is a point in a relationship where we go on paths together. We are young and there will be so many opportunities in the future of which we, for now, just can dream of <3.

  I wish you guys (and little squishy, I don't know why but I always call her like that 😀 ) all the best!

  Lots of love from Germany <3.
  Deborah Chloé

  Ååh utroligt. tak isabella. der mindede du os alle om vi ikke er alene i de svære perioder :). Jeg sidder lige nu slut tyverne har fået 3 børn, har landet et sindsygt godt job. Har et perfekt hus. Men vi prøver at sælge huset for at flytte tværs gennem landet, til et område ingen af os kender, for at komme tættere på min familie. Men Ååh hvor det stresser at flytte dem man har kær ud af deres komfortzone. Jeg stresser over om det fantastisk fede job nu er det jeg virkelig vil. Og jeg går bliver trist og udbrændt ved at stresse over alt det. MEN jeg synes bare det er godt at tage springet, også selvom det fører til sorg i starten, men istedet for at blive i ens komforzone bare fordi der er det “nemmeste” man skal sgu prøve livet af for at føle hvor alle parter godt.

  Hey girl, thanks for being so real with your post. Being sad seems to be a taboo in a lot of countries and I really don’t get it. Aren’t we all humans with you know.. FEELINGS?
  I am so glad you opened up as I am going through something similar. I actually have to move to London for work and I’m taking my boyfriend with me and I feel a little sad and worried as we settled in a lovely town near the sea and we love it here. So kind of the opposite but the same as you haha
  Life is so tricky and the way I try to handle it is to take it in day by day and see where life takes me. Deep breaths and keep pushing. You’re doing great 🙂

  http://creepersandcupcakes.com

  Så enig ❤️❤️❤️ Dejligt du italesætter det.

  I’m so glad you decided to write this post Isabella, that already is a brave move to make, considering the country you’re from, where you’ve stated that any negativity is usually just ignored, or brushed under the carpet. You’ve already opened the doors and let people in, you’re admitting and accepting that life isn’t always okay and we cannot always be happy. We wouldn’t be human otherwise.
  I’ve followed you for so long on Instagram, but I’ll admit that this is the first time I’ve been onto and read your blog (which is great by the way). This post especially drew me in, as at the moment, I’m currently experiencing the hardest, toughest, challenging time of my life, every day is a HUGE struggle, but I continue to fight as I’m not a quitter. But it isn’t easy.
  The way you’re feeling in life at the moment, I do believe social media has a big influence on it, feeling like everything must be perfect. You feel pressure in some ways to please everybody, but the thing is, that’s pretty much impossible. You’re on a journey that we call life, just take each day as it comes and try not to over analyse or look too much into the future. The situation you currently find yourself in is never permenant, things change and if you’re not happy, you can change them too. Nothing is final, that’s the beauty of life, if things aren’t the way we want or there’s something we don’t like. WE have the power to change that.
  Never question your own decisions, and don’t feel judged or swayed by others opinions. You make your own choices, whether right or wrong we learn from our mistakes. Just keep moving with life Isabella and remember, you’ve always got the chance to change something you don’t like.
  Stay strong, stay true, stay positive and I hope you have a wonderful, happy Christmas and look forward to a new year!
  Lots of love,
  Laura xxx @laurasylv

  I JUST discovered your gorgeous blog, and have been working my way backwards, so inspiring…
  And this post hit right home with me, because I so recognise what you are saying. I, too, moved back from London to my hometown Helsinki with my English husband, and I still remember the first six months or so and the sinking feeling, as I’d wake up in the mornings thinking I was still there, and then remembering it wasn’t my life any longer… Like deeply longing for a dear, dear friend. London has that energy and seems to create a feeling that you are actually living and breathing at the centre of where everyhting is happening… But time is a healer, and although I will always, always love London in that special way, I can’t even imagine living there at least for now. I think it’s so good to be open, talk about the good and the bad, the grey areas, and gradually get on the other side, one way or another. I also understand the extra pressure you feel to make sure your boyfriend is ok, at least in my case I also felt that also all the practical stuff in life became my responsibility, as language was and still is an issue… But I think that, too, has got a lot better over the years, I’ve learned to chill out a bit more, and my dear husband found his place in this cold little country 🙂 I’m so very glad to have found you, and will definitely add you on my blogroll. Take care dear Isabella, x

  Such an amazing post Isabella – so many bloggers paint an image of what their life is like and although it’s nice to keep positive, it’s amazing to be able to relate to someone. I really look up to you and I love your honest posts because it just reminds me that we’re all human and it’s ok to feel the way we feel, and that we should embrace it! Stay strong girl xx

  Det tager lang tid, at vænne sig til et nyt sted, og en ny by, jeg har selv prøvet det og det kan være en rigtig hård omvending, og det kan også tage lang tid, for mig tog det næsten et år, at blive rigtig glad, og føle mig hjemme i byen, og nu kunne jeg ikke forestille mig, et bedre sted for min kæreste og jeg, og vores fremtid.

  Hej Isabella!

  Jeg vil bare sige tusind tak for at du fortæller så åbent om det her!

  Jeg er selv flyttet hjem til Danmark for et halvt år siden, efter 3,5 år i udlandet, og jeg har endnu ikke følt mig rigtig glad i Danmark.

  Det værste er at jeg føler mig så utrolig alene med det, jeg kan ikke rigtig forklare det, og jeg føler at ingen forstår det.

  Så… det er utrolig dejligt at læse din fortælling, samt de andre kommentarer, så man ikke føler sig helt så alene med det!

  Ha en fantastisk dag!

  Kære Isabella,

  Jeg forstår 100% dine følelser og dine problemstillinger. I august flyttede jeg tilbage til København efter over tre år bosat i Berlin. Jeg flyttede hjem til mine forældre, fordi det er umuligt at finde et sted at bo i københavn, jeg startede med at studere, og så tog jeg endda min kæreste, der er fra New York City med. Vi er endelig ved at komme på plads nu (fem måneder efter) og jeg har fået en andel på Vesterbro, hvilket er fantastisk.

  Problemet jeg helt forstår er, at ikke nok med, at du selv skal finde dig til rette og på plads igen og vænne dig til alle disse kæmpe ændringer i dit liv, så føler du dig også ansvarlig for, at din kæreste har det godt. Han er jo taget med for din skyld. Jeg har haft det på helt samme måde og har det stadig sådan. Jeg er bange for, om han nu er glad i lille københavn frem for New York, og savner han nu sin familie og venner for meget, er han her kun for min skyld osv osv. det er hårdt og meget stressende, især, når man også skal vænne sig til sit nye liv OG savne sit gamle liv på samme tid. Og hvad vil fremtiden bringe? Skal vi være i New York/Polen/London/Berlin eller Danmark? Hvor hører vi til? Det er svære problemer, når man er i et dobbelt kultur- og sprog-forhold… Og de skaber mange bekymringer. Især for os kvinder 😉

  Jeg tror, at man/du/vi er nødt til at give slip og slappe af. Vores kærester er voksne mænd, og selvfølgelig skal vi hjælpe dem, men de har selv taget beslutningen om at tage med os til Danmark, så de må også arbejde for at få det til at fungere/og sige højt, hvis de ikke er glade, så man sammen kan finde en løsning.

  Lidt en forvirret kommentar fra min side af, men jeg vil bare lade dig vide, at jeg 100% forstår dig og har det på helt samme måde selv. Blev så glad da jeg læste dit indlæg, fordi det beskrev mine egne tanker så perfekt.

  Held og lykke og jeg elsker at følge med <3

  x Caroline
  http://www.silverstories.dk

  Kære Isabella.

  Dette indlæg ramte mig virkelig lige i hjertet, da jeg kun selv kender alt for godt følelsen af, at man har svært ved at finde sig selv og sin tilværelse efter at have boet i udenlandet. Efter gymnasiet boede jeg et år i Melbourne (Australien), og det var det mest fantastiske år, og den mest fantastiske by, jeg på det tidspunkt, nogensinde havde oplevet. Året i Melbourne ændrede mig på mange måder, og da jeg efter et år down under, måtte rejse hjem på grund af visaregler, kæmpede jeg i lang tid, flere år, med at genfinde “mig selv”, og hvilken vej jeg skulle gå i livet. Det første år efter jeg kom hjem fra Australien, var jeg virkelig nede, og det var i det hele taget en meget svært periode for mig i mit liv. Jeg kom først rigtigt videre i mit liv, da jeg begyndte at læse på universitet, hvor jeg fandt ud af, hvad det var, der var vigtigt for mig. Derudover mødte jeg også nogle skønne mennesker, som havde det samme livs- og verdenssyn som mig, og det hjalp mig også meget med at komme videre. Forrige sommer besøgte jeg Melbourne for første gang, siden jeg boede der, og det var uden tvivl et vigtit øjeblik for mig, for at jeg for alvor mentalt kunne flytte mit fokus fra det liv, jeg havde i Melbourne, til det liv, et fantastisk liv, som jeg lever den dag i Aarhus. I lang tid sammenlignede jeg Aarhus med Melbourne, og var altid utilfreds, fordi Aarhus var mindre, kedelige og mere homogen. Med tiden har jeg dog indset og lært, at Aarhus aldrig bliver Melbourne, og at styrken ved Aarhus er noget helt andet end det, Melbourne havde/har. Først der, da kom jeg virkelig videre med mit liv, og så har jeg også bare lært at acceptere, Melbourne vil altid fylde meget i mit hjerte, og byen forsvinder ingen steder, så jeg kan altid tage på ferie dernede, omend det er lidt længere væk end London 😉 Du har boet i London i rigtig mange år, så der er jo intet at sige til, at det kan være rigtig svært at komme hjem igen. Det der hjalp mig meget med at bearbejde “sorgen”, det føltes virkelig som en sorg ikke at bo i Melbourne længere, var at snakke en masse om mine oplevelser med min familie og venner, og så hele tiden huske at være god ved mig selv, og ellers så tog det bare tid, og rigtige mange tanker inde i mit hoved. Du er så mega sej, og er hele tiden bare så livsklog, så bedre tider skal nok komme til dig, livet går op og ned, men sålænge man har dejlige mennesker i sit liv, til at gå igennem det hele med en, så hjælper det lidt dag for dag. Beklager den frygtelige lange fortælling, men kan bare så godt relatere til dit indlæg, og de følelser du må gå igennem. Alt det bedste til dig 🙂 Mange julelys, god karma og du-er-for-sej highfives, Anne

  Thank you Isabella for this! I have been thinking about writing almost this exact post for a couple of months now, that it’s okay not to be okay. My mum always reminds me that nothing is forever and that is what I live by in these tough periods! I completely feel the pressure to be ‘happy’ and it’s overwhelming knowing where to start, but doing something each day for yourself is a good place 🙂

  I come to your blog as an escape as you really make the simple things look the most beautiful and I thank you for that <3

  Daisy xx

  Hej Isabella.

  Jeg følger dig 100% i din kamp med at komme ‘hjem’. Jeg er selv i september flyttet tilbage fra England efter fem fede år. Nu sidder jeg i Danmark uden den kæreste jeg havde, uden mine venner og veninder, jeg har intet job, intet studie osv og jeg aner ikke hvad jeg skal tage mig til eller hvad jeg har lyst til. Så jeg kan godt forstå omvæltningen du oplever. Du har helt ret i det der ræs med at være ovenpå hele tiden. Jeg har nået et punkt nu hvor jeg ikke længere har det dårligt over at sige at jeg ‘ikke har det så godt’, at jeg ‘ikke laver noget’ og ikke har ‘nogen plan’… det freaker folk lidt ud. haha. Men tror det handler om at omfavne det og være i det for at komme ud på den anden side. Og så er man også tro mod sig selv ved at stå ved hvordan man har det.

  Giv did selv lov til at være ked af det – der er mange andre der har det på samme måde som ikke tør være det eller sige det.

  Jeg sender dig mange forstående kram og så kan jeg med garanti sige at det ændrer sig (som du nok godt ved) selvom det er lidt svært lige nu.

  Knus fra C.

  LEAVE A COMMENT