GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Only a few days left living in London

  Dette indlæg er ikke sponsoreret, men har linket jer mit indlæg længere nede med affiliate links   //   This post is not sponsored, but I have linked you my outfit further down with affiliate links

  Glædelig mandag mine vidunderlige følgere. Et lidt personligt indlæg fra mig i dag. Mine følelser sidder udenpå tøjet for øjeblikket. Det er ved at gå op for mig, at mit London kapitel er ved at komme til sin ende. Jeg har lidt blandede følelser omkring det, for at være ærlig. Jeg har elsket mere end noget andet at bo i London, og er over lykkelig over, at jeg tog det store spring sidste år og valgte at flytte tilbage igen. Jeg har fundet drømme manden, og har pludselig drømme og planer for min fremtid, som jeg før ikke havde turde håbe på..

  Det at mit London kapitel får sin ende betyder jo ikke, at jeg ikke vil komme til London igen. London vil altid være der, og jeg er sikker på, at jeg vil komme der meget i fremtiden. Mit agency er i London, hvilket betyder jeg kommer til at rejse dertil mindst en gang i måneden, og da kæresten er fra England og vi begge har både familie og venner der bor der – OG hvem ved, måske er det i London vi vil slå os ned i fremtiden? Who knows.. En ting er i hvert fald sikkert, jeg har svært ved at se mig selv bo med børn i denne fantastiske storby. Der vil jeg gerne bo i en by der er lidt mindre, hvor jeg kan få et smukt hus med have, give mine børn de bedste uddannelses muligheder, have lettere ved at komme fra a til b, og ikke behøver at være nervøse hvis mine børn skal cykle hjem til en kammerat mm, og det har jeg lidt svært ved at se mig slev i, i London. Nu får jeg det helt til at lyde som om børn er det næste kapitel, og det er det ikke. – MEN hvis jeg skal flytte igen, så er det fordi det næste sted skal være det sted jeg gerne vi slå mig ned med kæresten.

  Nu står der et nyt år for døren med spændende rejser og jeg kan slet ikke beskrive med ord hvor spændt jeg er. Jeg er også igang med, at arbejde på et nyt blog layout, så der kommer til at ske en masse de kommende måneder. Wow hvor jeg glæder mig! Jeg er i fuld gang med pakning af lejlighed, og nøj hvor tager det bare meget tid og mange kræfter. Hele stuen og køkkenet boomer med flyttekasser. Gæste værelset er “oversvømmet” med tøj der skal gives til charity og soveværelset kommer til at tage 2 hele dage at få pakket ned og sorteret ud. Det er utroligt hvordan man glemmer hvor meget man har, indtil man pludselig skal pakke det hele ned.

  Mit comfy winter look er fra Debenhams og har liket til alle de items jeg har på i dette indlæg hvis i scroller lidt længere ned i dette indlæg. Min bukser er fra Mango og de mest behagelge jeg nogensinde har haft, og så elsker jeg khaki farven. De er også i sort og overvejer kraftigt at købe dem, da de kun koster 15 pund og har den mest perfekte pasform og er ligeså behagelge som leggings. Min sweater er min nye yndlings – elsker den grå farve og så er det vildt behagelig. Har matchet min søde hat til mine bukser – hvilket jeg har en tendens til altid at gøre <3

  Happy Monday, my wonderful followers. A little personal post from me today. My feelings are a bit all over the place at the moment. It is starting to hit me that my London chapter is coming to an end. I have some mixed feelings about it, to be honest. I have loved more than anything else living in London and I am overly happy and grateful that I took the big leap last year to move back again. I have found the man of my dreams, and I have suddenly dreams and plans for my future, which I did not dared to dream or hope for till now..

  The fact that my London chapter about to end doesn’t mean that I will never come back to London again. London will always be there and I am sure I spend lots of time there in the future. My agency is in London, which means I will travel to there at least once a month, and since my boyfriend is from England and we both have family and friends who live there – AND who knows, maybe we want to move back to London  some day? Who knows.. One thing is for sure, I find it hard to see myself living with children in this amazing city. At that time I want to live in a city that is a bit smaller, where I can have a beautiful house with a charming little garden, give my children the best education opportunities, have easier getting from a to b, and not having to be nervous if my children wants to bike to see their friends etc. I can not see that happen in London. Now I make it sound like children is the next chapter, and it is not. – BUT if I have to move again, it is because the next place must be the place I want to settle down with my man.

  Now there is a new exciting chapter ahead of us, with exciting journeys and I can not describe in words how excited I am. I am also working on a new blog layout, so there is going to happen a lot the coming months. Gosh I am truly so thrilled to share it with you all! I am in full swing with packing an apartment, and omg it takes a lot of time and effort. The whole living room and kitchen is overflowding with moving boxes. The guest room is chaotic with clothes everywhere which I am going to sort out and give to charity. My bedroom is going to take another 2 full days to packed down and sorted out. It’s quite scary when you realize how much stuff you’ve got, that you’ve forgotten all about, and it’s not till you have to pack it all up in boxes you actually realize how much you have.

  My comfy winter look is from Debenhams and I have linked you guys to all the items I am wearing in this post further down if you scroll down. My pants are from Mango and the most comfortable I’ve ever had and I am so in love the khaki color. They are also in black and I am strongly considering buying them, as they only cost 15 pounds and have the most perfect fit and are as comfortable as leggings. My sweater is my new favorite – love the grey color and then it is’s so comfortable. I have matched my cute hat to my pants – which I tend to always do <3

  Shop mit outfit her   //   Shop my look here

   

   

  Jeg er ikke trist over min beslutning – faktisk tvært imod. Det er klart at jeg vil komme til at savne London, men siden jeg flyttede tilbage for over et års tid siden, har jeg kun været her et par få dage i måneden alligevel – så det at jeg vil komme til at rejse non stop det kommende år, vil nok ikke til at være så anderledes end nu. Det ikke at have en base bliver nok det sværeste, og ikke have et “hjem” at kunne nusse om og glæde sig til at komme hjem til. På den anden side, så ved jeg at jeg får det igen på et tidspunkt – så det er bare med at nyde hvert eneste sekund. Jeg er ikke trist derimod super glad og spændt på det nye kapitel jeg er igang med at tage hul på med min dejlige mand. Vi arbejder fantastisk sammen, så det bliver spændende at se hvad vi kan opnå sammen dette år. Han trænger til en god pause fra hans arbejde, så dette vil blive en sjov og anderledes arbejds oplevelse for ham, og så bliver det vidunderligt at have mere tid sammen.

  Siden jeg nu er fløjet til Chamonix for at se familien og direkte herefter skal til Japan, og først kommer tilbage til London slutningen af måneden, kun et par få dage inden de nye lejere skal overtage, har jeg arbejdet på fuldtryk på at få alt organiseret, planlagt og pakket sådan så jeg kan nå det hele.

  I’m not sad about my decision – actually the opposite. I am 100% sure that I will miss London, but since I moved back over a year ago, I have only been here a few days a month anyway – so that fact that I will be traveling non stop the coming year will probably not be so different for me. Not having a base will probably be the most difficult, and not having a “home” to look after and look forward to coming home to. On the other hand, I know I’ll that again at some point – so I will just have to remind myself to enjoy every second of my new chapter. I’m not sad, on the other hand I’m super happy and excited about this big and exciting decision which I am going to share with my lovely man. We are great at working together, so it will be exciting to see what we can achieve together this year. He needs a good break from his work so this will be a fun and different work experience for him, and then it is going to be a dream come true to spend more time together.

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  14th January 2019

  READ COMMENTS -

  2 COMMENTS

  LEAVE A COMMENT