GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Remember to enjoy and live your life

  instaaavcxswavesxvbpopoxzsz

  Glædelig jul mine fantastiske følgere!
  Jeg sidder her hjemme hos mine forældre i deres dejlige stue og nyder at jeg bare kan slappe af, være offline fra arbejdet og kan nyde at være her. Lige her, hos mine forældre, læse den bog min søde kæreste har givet mig, sidde og kigge ind i pejsen og lade tankerne få frit spil.

  Stilheden har fået mig til at tænke over et indlæg, som jeg skrev til jer en dag jeg sad i undergrunden på vej til arbejdet. Tænkte at det specielt i denne tid kunne være det helt rette indlæg at dele:

  “Jeg sidder i undergrunden og kigger mig rundt. Alle sidder på deres tablets, telefoner og har frakoblet sig selv omverdenen og sidder i sin egen lille bubble. På en måde kan jeg godt forstå, at man har lyst til at lukke de mange larmende lyde ude, men på den anden side fortæller og sender man ens omverden signaler om, at man gerne vil være for sig selv. Du undrer dig over hvorfor det er så svært at få kontakt til søde fyrer eller møde nye venner, men hvordan vil du komme i kontakt med dem, hvis du sender signaler om, at du gerne vil sidde i din egen verden? Hvorfor ikke prøve at være hvor du er, lige her og nu? Gem høretelefonerne og mobilen lidt væk og prøve at kigge op og se dig omkring. Havde du lagt mærke til ham den flotte fyr, der står et par meter fra dig, hvis ikke det var fordi dit hoved var mast helt ned i din iPhone. Send et smil, hvad har du at miste? Gå en tur hvor du har ladet din mobil og musik ligge derhjemme. Nyd stilheden, find roen i din egen krop. Går du forbi en hyggelig café, så stop endelig op. Nyd en god kop kaffe. Og nej, det er ikke pinligt at sidde selv på café. Faktisk er det noget af det bedste jeg ved! Falde i snak med en fremmed og have nye spændene samtaler. At mærke hvor dejligt det er kun at skulle være i nuet og tænke på hvad har du lyst til.. For mig har det taget utrolig lang tid før jeg har kunnet slappe af uden min mobil. Jeg har været så afhængig af at tjekke min blog, Instagram, nye likes, kommentarer at det kunne være helt skrækkeligt hvis jeg havde glemt min telefon. Min kæreste og min mor der pludselig blev ramt af den mest skrækkelige sygdom, brystkræft har specielt hjulpet mig på dette punkt. Det er utroligt, så meget tid jeg pludselig føler, at jeg har fået. Jeg har så meget tid til overs til at læse, blogge, hygge med veninder, kæresten og specielt nu hvor jeg intet internet har hjemme, det er en befrielse! Lad os gemme telefonerne lidt, slutte den film vi har startet på Netflix og gå ud og se og føle verden med vores egne øjne og ikke igennem vores tablets.
  Kig op og nyd at have en sammentale med en person foran dig frem for gennem Facebook/Instagram. Tænk hvis vi en dag kigger op og ens mor pludselig ikke er der længere, hvor ville jeg fortryde alle de timer jeg har siddet ved hendes side totalt asocial fordi det er langt mere spændende at se hvad Trine har fået til aftensmad. Nu har min mor fået det godt igen, men ting sker fra den ene dag til den anden, og hvor ville jeg være ulykkelig hvis det sidste øjeblik jeg kunne huske var et hvor jeg havde været fraværende pga. min tablet.
  Det handler om at finde en grænse og balance, og den synes jeg efterhånden jeg har fundet, og hvor føles det fantastisk at kunne koble sig fra.”


  Merry Christmas my amazing followers!

  I’m sitting here at my parents place, in their lovely living room and enjoy that I don’t have anything I need to do, I can be offline from work and enjoy being here. Right here, at my parents place, I can finally read that book my man gave me, sit and look into the fireplace and let my mind run free.

  The silence made me think about a post that I wrote for you one day I was sitting in the underground on my way to work. I thought that especially at this time of year it is the right messages to share with you:

  “I’m sitting here in the underground and looking at the people around me. Everybody is on their tablets, phones and have decided to disconnected themselves to the world and now just sit in their own little bubble. In a way I understand that they want to shut out all the noise, but on the other side it tells and sends your surroundings signals that you want to be let by yourself. You wonder why it’s so hard to make contact with sweet guys or meeting new friends, but how will you get in contact with them if you send them signals that you would like to sit in your own world? Why not try to be where you are, right here and now? Put the headset and the phone away and try to look up and look around you. Did you noticed the cute guy standing a few meters from you? If it wasn’t just because you’ve buried your head deep down in your iPhone. Send him a smile, what do you have to lose? Go for a walk where you have let your mobile and music lie at home. Enjoy the silence, find calm in your own body. Do you pass buy a cozy café, stop up and enjoy a good cup of coffee. And no, it’s not embarrassing to sit alone in a coffee shop. Actually, it’s one of the best things I know! Falling into conversation with a stranger and having new exciting conversations. To feel how wonderful it is to be in the moment and only have to think about what you want, right here, right now.. For me I have to admit that it took me an incredibly long time before I was able to relax without my mobile. I’ve been addicted to check my blog, Instagram, new likes, comments that I thought it was one of the most horrible things their could happen, if I’ve forgotten my phone. My boyfriend and my mother their suddenly got one of the most dreadful disease, breast cancer has especially helped me at this point. It’s amazing how much time I suddenly feel that I have. I have so much time left for reading, blogging, time to spend with my friends, time for my man and especially now that I have no Internet at home, that’s such a big relief! Let’s put away our headphones, shut down the film we’ve just started on Netflix and go out and see and feel the world with our own eyes and not through our tablets.
  Look up and enjoy having a long talk to the person sitting in front of you rather than through Facebook / Instagram. Imagine if one day we look up and your mother is suddenly not there anymore, where would I undo all the hours I’ve sat beside her completely antisocial because it is far more interesting to see what Trine had for dinner. Now my mother is feeling good again, but things happen from one day to the other, and how unhappy would I be, if the last moment I could remember was a moment where I was absent because of my tablet.
  It is about finding a balance, and I think I’ve finally found mine. “

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  25th december 2015

  READ COMMENTS -

  11 COMMENTS

  Hi, Isabella! I’ll be visiting your country, Denmark, this summer. Could you make a post telling us about your favourite places in Denmark and Copenhagen? Thanks! Love your blog and your style. Kisses from Spain.

  A nice item, I enjoyed reading it.

  Hej Isabella. Jeg er virkelig inspireret af din blog og jeg elsker hvert enkelt billede du poster. Er lige hjemvendt fra en lille forlænget weekend i London og er blot blevet endnu mere glad for din blog, nu hvor jeg bedre kan identificere mig med områderne du befinder dig i.

  Mit spørgsmål lyder på, om du mon bruger et andet/mindre kamera til dagligdags brug eller om du bruger dit Canon til det meste, også når du er på farten?

  Rigtig god bagjul og dejligt nytår til dig og din familie 🙂

  //Camilla

  Beautiful Christmas post!

  Thanks a lot Julia <3 Happy you liked it.

  Best
  Isabella xxx

  So beautiful photos ! ♡

  Thank you 😀 They are all from my hometown! Love this place.

  Biggest hug
  Isabella xxx

  smukt, intet mindere! det rammer det ømt punkt, tak for det! <3

  Selv tak sødeste Trine <3

  Sender dig varme tanker herfra,

  Knus
  Isabella

  Absolutely lovely post! And I’m glad you’re mum is feeling good now – I can only imagine how scary that must be. xx
  http://www.fashionetmoi.com

  Thanks a lot Isabelle <3

  I have been very hard on all of us, but I'm so thankful she got though it.

  Thank you for your sweet words!

  Biggest hug
  Isabella xxx

  LEAVE A COMMENT