Sculpture working out look

LOCATION: Denmark

Health and fitness

Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed

Find min sports bh/top: HER   //   Find my sports bra/top: HERE
Find mine trænings leggings: HER   //   Find my workout leggings: HERE

Find matchede sports bh/top: HER   //   Find matching sports bra/top: HERE

Find mine korte leggings: HER   //   Find my short leggings: HERE

Jeg delte mit smukke mørkerøde Sweaty Betty trænings look med jer her sidste dag, I kan se mit indlæg HER. Det blev taget rigtig godt imod, så jeg tænkte at jeg ville skrive endnu et med fokus på sundhed og sund livsstil. Mit grønne trænings sæt er også fra Sweaty Betty’s bum sculpturing kollektion. Det er specielt designet til at fremhæve vores smukke former, stoffet er let og utrolig behageligt at have på.

Jeg har altid holdt meget af at løbetræne, da tvinger mig til at få lidt vind i håret, jeg kan fokusere kun på mig selv og mine tanker, og så har min krop og mit sind utrolig godt af det. Der er perioder i mit liv hvor jeg får løbetrænet mere end andre, men det har jeg accepteret, og nu har jeg et langt “sundere” og accepterende forhold til det. Nu får jeg løbetrænet når der er tid og overskud til det, hvilket er ca. 2-3 gange i ugen (nogle gange mere), og så er jeg begyndt i fitness igen, så det gør jeg også et par gange i ugen.
Nu glæder jeg mig ligefrem til, at jeg skal ud at træne, da jeg er kommet ind i en sund rytme. I mit sidste indlæg skrev jeg om hvor vigtigt det er, at have balance i livet, det har givet mig så meget ro omkring mit forhold til træning.

Løbetræning er ikke for alle, men det er noget man kan lære sig op i at blive bedre og bedre til, og pludselig kan man ikke undvære den halve time et par gange i ugen. Måske man aldrig vil komme til at holde af følelsen imens man løber, men følelsen man har bagefter er det der motivere mig. Efter en lille halv times løbetræning føler jeg mig som en bedre vision af mig selv. Pludselig kan man overskue mange af de ting man har skubbet væk og prøvet at undgå at få taget hul på.

I shared my gorgeous dark red Sweaty Betty workout look with you angels the other day, you can see the post HERE. It seemed like you really liked it, so I thought I wanted to write yet another post with healthy lifestyle in focus. My green workout set is also from Sweaty Betty’s bum sculpturing collection. It’s designed to compliment the gorgeous woman curves, the fabric is very light and comfortable to wear.

I have always been a big fan of running, it forces me to get some wind in my hair and I have time to focus just on me and my thoughts – plus it’s super good for my body. There are times in my life where I workout more or less, but I have accepted that it’s a part of life. Now I have a much “healthier” and realistic view on workout. Now I run when I have time or energy for it, which is around 2-3 times a week (sometimes more), and I have finally started going to the gym again, so I also do that a few times a week.
Now I actually look forward to working out, because I have got into a good rhythm. In my last post I wrote about how important it is to have balance in life, and that have given me a more relaxed relationship to working out etc.

Running is not for everyone, but it’s something you can train yourself into becoming better and better at. Suddenly your body and mind will start to miss and get restless without this half an hour running. Maybe you will never like the feeling you have while you are running, but the feeling that hits your body after is hard to live without in my opinion. It gives me energy and I suddenly feel like a better version of myself.

Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed

Et par af mine yndlings løbe tips fra mig til dig:

Start ikke for hårdt ud! Du ender med, at køre død i det før du overhovedet er begyndt. Start f.eks. med at løbe en gang i ugen den første måned. Måneden efter kan du se om du kan overskue at løbe to gange i ugen i en måned, og så kan du stille begynde at mærke stor forskel på dit overskud, energi, sind mm. Hvis du starter med at løbe 4 gange i ugen ender højst sandsynligt med, at du får en løbeskade, din krop vil ikke kunne følge med, og du vil stoppe før du kan mærke en virkning. Vær realistisk og gør dig selv den tjeneste at starte roligt ud!

Hold pause når du har brug for det! Det er IKKE flovt at holde pauser. Jeg elsker at stoppe for at skifte sang og jubler nærmest indeni hvis der kommer et rødt lys. Jeg får et par sekunder til at trække vejret dybt, finde en god sang og når jeg så begynder at løbe igen, har jeg mere overskud. Lyt til din krop og hold de pauser du har brug for. Hvis din krop ikke kan mere, så tag det ikke som et nederlag, men så istedet power walk resten af vejen.

Invester i et par gode løbesko! Det kan gøre en verden til forskel, da du får en helt anden støtte. Hvis du løber i et par gamle udtrådte løbesko vil der være en større chance for, at du får en skade. Du behøver ikke, at købe de aller dyreste men nogle med en god støtte kan være en vinder.

Lav din egen motiverende løbe play-list! Hvis jeg ikke har musik kan jeg stort set ikke få mig selv igang. Jeg har på Youtube lavet min egen “gym” playlist, som jeg altid lytter til for fulde blæs når jeg løbetræner.

Husk at strække ud og ros dig selv for at være nået i mål! Det er vigtigt at selvom du måske ikke syntes du har løbet dit bedste, at du stadig husker at sige til dig selv “godt gået”. Vi er vores egen værste fjende og utrolig gode til at få os selv ned med nakken. Giv dig selv hver gang du kommer hjem og skal til at strække ud et godt klap på skulderen. Du gjorde det sku’, og det er det vigtigste!

Husk at spise og drik godt med vand de dage du ved du skal ud at løbe! Der er intet værre end at tage ud at træne, hvis du ved at du vil dø halvvejs fordi du ikke har spist frokost eller drukket noget vand hele dagen. Så hellere tag lidt yoghurt med frugt og musli og et stort glas vand og vent en halv time før du tager ud at træne. Så får kroppen lidt at arbejde med.

A couple of my favourite running tips from me to you:

Do not start out too hard! You end up hating it before you even get started. For example, start running once a week the first month. The month after, you can see if you can/want to running twice a week for a month, and then you can slowly start to feel the difference on your body, energy and mind. If you start running 4 times a week, you’re likely to get an injury, your body will not be able to keep up and you will stop before you feel the effect. Be realistic and do yourself a favor by starting out slowly!

Pause when you need it! It’s not embarrassing to hold breaks. I love to stop and switch song, and I almost cheer inside if there is a red light. I get a few seconds to breathe deeply, find a good song and when I start running again I have more energy. Listen to your body and take the breaks you need. If your body can not run anymore, do not take it as a disappointment, but instead power walk the rest of the way.

Invest in a good pair of running shoes! It can make a huge different, because it gives you a different support. If you run in a pair of old running shoes, then there will be a greater chance of injury. You do not have to buy the most expensive pair, but some with a good support can be a winner.

Create your own motivational running play-list! If I do not have music, I can hardly get myself started. I’ve therefor made myself a Youtube playlist called “gym”, which I always listen to when I’m running.

Remember to stretch out and be good to yourself! It is important that although you may not think you run your best, you still have to be good to yourself by saying “well done”. We are our own worst enemy and incredibly good to get ourselves down. Give yourself a cheer every time you go for a run. You did it and that’s the most important thing!

Remember to eat and drink enough water the days you know you are going for a run! There is nothing worse than going to work out if you know you are going to die halfway because didn’t eat any lunch or drink any water all day. Have some yoghurt with fruit and muesli and a large glass of water and wait half an hour before heading out. Then the body have something to work with.

Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed

I samarbejde med yndlings Sweaty Betty   // In collaboration with amazing Sweaty Betty

 

  • FacebookTwitterPinterest

8 Responses to Sculpture working out look

    • Oh yes, it’s such a nice green color! Love that it’s dusty green, so it’s not too much “in your face” 😀 The print is also really cool.

      Biggest hug
      Isabella xx

Leave a reply