GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Summer vibes and holiday planning

  santorini s3

  Når chancen kommer, må man gribe den! Det har jeg levet efter det sidste år, og det har virkelig været for mit eget bedste. Det er med ikke at sige nej til livet, til friheden, til nye chancer og hermed nye udfordringer og spændende oplevelser. Livet går så stærkt, og man kan vælge at tage ja eller nej hatten på! Sådan er det.

  Hvis der står en spændende mulighed for døren – grib den. Ikke sid fast og irritere dig over hvor du er i livet. Det er dig der har dit liv i dine hænder. Jeg har i lang tid følt, at jeg sad fast og ikke kom videre på arbejds fronten og i stedet for at kæmpe imod noget jeg egentlig ikke drømmer om, er det med at se sig selv i spejlet, og spørge sig selv om, hvad er det egentlig er, du godt kunne tænke dig. Tag action, vær ikke bange for at hoppe ud på det dybe vandt, for pludseligt viser det sig, at det er der du trives bedst! Jeg har fået det så meget bedre med mig selv, jeg er blevet en mere afslappet og glad person efter jeg har turde at hoppe.

  Det ikke at skulle bekymre sig, og have sådan et kæmpe press mast ned over hovedet. Nu er jeg selvstændig. Jeg kan presse mig selv, og det er mig jeg kan bliver sur og irritable på, hvis jeg ikke når mine daglige to-do lister. Det er ikke altid man føler der behøves forandring, men til jer der sad i samme situation som mig. Glem ikke jeres drømme, og vær ikke bange for at få et tab, for det du giver slip på er ofte ikke drømmen – drømmen kommer når du tør at tage springet og gribe chancen når den er der! Husk jer selv, prioriter det der gør jer glad.

  Min kæreste og jeg har taget mange spring sammen, og nu har vi valgt, at min kæreste allerede stopper med at arbejde nu, sådan så vi kan få tid til at nyde hinanden og London inden vi flytter. Nu skal der pakkes, fokuseres på hinanden og så “skidt, pyt” med de 3 ugers mindre løn. Vi har bestilt en rejse til Toscana, da vi føler at vi fortjener en rejse sammen, hvor vi endelig kan få slappet af. Chancen stod lige for døren, da mine forældre skal til Toscana, så vi planlagde at få det til at passe med vores flytning. Husk at prioritere det der er vigtigt her og nu. For mig lige nu er det vigtigt at få pakket, sagt farvel til veninder og venner, nyde godt at London og være her i nuet med dem jeg holder aller mest af!

  When the chance comes, you have to grab it! I have lived after that quote for the last year and it has really been for my own good. This about not to saying no to life, to freedom, to new opportunities and therefore new challenges and exciting experiences. Life goes so fast and you can choose to say yes to the journey or no! That’s the way it is.

  If there is an exciting opportunity standing there – grab it. Not just sit tight and be irritated about where you are in life. It is you who has your life in your hands. I have for a long felt that I was stuck when it came to my job, and instead of fighting against it, you need to stop up, look yourself in the mirror and ask yourself what it really is, you want to do. Take action, do not be afraid to jump into the deep  ocean, because suddenly it turns out that’s where you belongs! I’ve started to feel so much better about myself, I have become more relaxed and happy person after I dared to jump.

  Not having to worry and have such a huge pressure on your shoulders every day. Now I’m independent. I can push myself, and it’s me I can become angry and irritable on if I do not reach my daily to-do lists. It is not always big changes you need to make, but to all of you angels there are in the same situation as I was. Do not forget your dreams and do not be afraid to say goodbye, because what you let go of is often not the dream – the dream comes when you dare to take the chance and grab the opportunity when it’s there! Remind yourself to prioritize what makes you happy.

  My boyfriend and I have taken many chances together – all for the better. Now my boyfriend have already stopped  working here in London, so that we get to spend some quality time together in London before moving. Now it’s all about packing, planning and focus on each other. We have booked a trip to Tuscany, as we feel that we deserve a trip together where we can finally relax. The chance was right there, so we decided to grab it. My parents are going to Tuscany, so we decided to join them. Remember to prioritize what is important here and now. For me right now it’s important to get packed, say goodbye to girlfriends and friends, enjoy to London and be here in the moment with those I love the most!

  s1 s s5 s2s11 s6 s8 s7 s12 s13 s9 s14 s10 s15s16

  All billeder af mig, er taget af Amber Rose.   //   All images of me shot by Amber Rose.

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  7th juni 2016

  READ COMMENTS -

  5 COMMENTS

  perfect pics, your vintage sunglasses are amazing!

  Love this – absolutely stunning image, really giving me the travel bug! x

  http://www.stylepetal.co.uk

  Du har fuldstændig ret! Jeg er selv indenfor de seneste 6 måneder blevet bedre til at “tage springet” og prøve noget nyt og satse på ting, der virkelig betyder noget for mig. Det har jeg ikke et eneste sekund fortrudt, for selvom det har været hårdt arbejde har jeg rykket mig så meget og er blevet meget gladere (ligesom dig), fordi jeg har lyttet til mig selv <3

  Godt skrevet! 🙂

  http://blogcamilla.bloggersdelight.dk/

  This is just what I needed to read so thank you! I love how you are taking a jump and it’s really inspiring me to do the same! xx

  weardaisywent.com

  First of all: these pictures are beautiful! Sometimes, I can’t believe how amazing some places can be 🙂 Second: you’re words are even more beautiful. It’s crazy how you always inspire me! You’re one of my favorite bloggers, because I always leave your blog being more open and more willing to keep working for my dreams. And you’re so down to earth and grateful, which I just love 🙂 Have a wonderful time with your man!

  LEAVE A COMMENT