GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  You can’t plan your life

  fedora1

  Livet går så stærkt, at det er med at holde tungen lige i munden. Min kæreste og jeg har allerede boet i Danmark i omkring 3 måneder nu – wow tiden flyver afsted! Man skal virkelig til tider huske at stoppe op og se sig omkring og nyde hvor man er, for livet er det der går videre imens man har travlt med at ligge andre planer. Det quote er så rigtigt! Vi har så travlt med altid at skulle præstere, alt er aldrig godt nok – vi kan altid tjene mere, have flere venner, læse flere bøger, lave mere hjemmelavet mad – og hvad så? Lad os lige få en break. Hvad med at vi prøver at se os tilfredse med det vi har og det vi dagligt ligger al vores energi i? Fair nok at hvis man ikke er hvor man ønsker, at man prøver at rykke sig, og jeg syntes det er godt og noget af det vigtigste her i livet at have et mål og store drømme, men man skal bare huske på at vejen til at nå der hen hvor man gerne vil, skal man stadig huske at nyde og værdsætte det man allerede har.
  I livet træffer man nogle store valg, det kan være at gå fra en kæreste, at ændre sin studieretning, flytte til et andet land – alt i livet og de valg man tager, store som små har til og fra valg. Det er noget af det der høre med til at være blevet voksen. Det er ikke altid nemt, men så længe man har hjertet og lysten med og gør hvad man selv mærker og tror er bedst, så kan vi ikke gøre mere. Vi kan ikke være den bedste til det hele, så det er med at finde sin vej – og for at komme derhen tager det tid, kræfter, drømme, passion, målrettethed og til tider tårer.
  Det har ikke været en dans på roser at flytte tilbage til Danmark igen, men min kæreste og jeg vælger at stå sammen og kæmpe. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg har fundet den helt rigtige mand for mig. Jeg vidste slet ikke før Simon, at kærlighed kunne være så stærkt til en anden person. Mine følelser for ham vokser sig dagligt stærkere, og det at gå igennem så ubeskrivelig store beslutninger og følelsesmæssige valg sammen er hårdt, men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal få det til at lykkes.

  Life moves so fast that it is important to keep your tongue in straight in your mouth. My boyfriend and I have already lived in Denmark for about 3 months now – wow time flies! That reminds that we really sometimes forget to stop and look around and enjoy where we are, because life is what goes on while you are busy making other plans. Most true quote to date! We are so busy with always having to perform, anything is never good enough – we can always earn more, have more friends, read more books, make more homemade food – so what? Let’s just give ourself a break shall we? How about we try to see us happy with what we have and what we daily put all our energy in? Fair enough if you are not where you want to be and you try to move, and I think it is good and some of the most important things here in life to have a goal and big dreams, but you just need to keep in mind that the road to reach where you want to be, you should still remember to enjoy and appreciate what you already have.
  In life we ​​are forces to make some big choices, it can be to break up with your boyfriend, to change your education, move to another country – everything in life and the choices we make, big or small has consequenses. It is part of growing up. It is not always easy, but as long as you have the heart and the desire to do what you think is best, then you can not do more. We may not be the best at everything, so t’s all about finding your way – and to get there it takes time, effort, dreams, passion, perseverance and sometimes tears.
  It has not been a the easiest decision to move to Denmark, but my boyfriend and I choose to stand together and fight. I am not a second doubting that I have found the right man for me. I did not know before Simon that love could be so strongly to another person. My feelings for him daily grows stronger, and to go through so indescribably big decisions and emotional choices together is hard, but I have no doubt that we will get through this together.

  fedora7 fedora4 fedora2 fedora8 fedora fedora6 fedora3fedora5

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  17th september 2016

  READ COMMENTS -

  3 COMMENTS

  This was such a lovely post to read Isabella! You look gorgeous as always xx

  Daisy | weardaisywent.com

  This is so true, Isabella. I try to remind myself every day of what I have and where I am right now in my life, just so that I can really appreciate it all. My life is so good now, but you never know when things suddenly change, so it’s best to enjoy everything there is to enjoy. But I feel that too many people don’t focus on the present and appreciate what they have, and it makes me pretty sad to think of all that they are missing, because I feel like life has so much more meaning when you take a minute to look at how your life really is. I think it’s so inspiring what you’ve done and what you do, and the fact that you are present and you really acknowledge what is right in front of you. 🙂

  Have a great weekend!

  Looking superb in this rock n’roll and 70’s inspired outfit! Love your bag and hat!

  http://lartoffashion.com

  LEAVE A COMMENT