GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  I’ve got a personal trainer

  Glædelig lørdag mine kæreste læsere! Det er en lidt mere udhvilet Isabella der tjekker ind i dag. Jeg har tilladt mig selv at sove længe her til morges hvilket ofte gør en kæmpe forskel på mit overskud. Hvis jeg over en længere periode har været i søvn underskud er det svært for mig at være 110% så produktiv som jeg ønsker at være. Jeg prøver derfor at sørger for, at jeg kommer i seng i god tid, sådan så jeg ikke er alt for brugt og træt når jeg nu så gerne vil stå tidligt op for at træne og arbejde. (Gud jeg lyder gammel og kedelig, I know – men velkommen til mig liv, der er selvfølgelig plads til masser af veninde og kæreste hygge med vin, drinks  og god mad, men jeg kan ikke huske sidste gang jeg var ude at feste til de sene natte timer) haha 

  Jeg får det heller ikke specielt godt af at drikke, så drikker faktisk utrolig sjældent alkohol. Jeg kan sagtens nyde et godt glas vin engang imellem, det er intet bedre – men drikker sjældent mere end et par få glas på en hel aften. Dagen efter har jeg det langt bedre i kroppen og med mig selv hvis jeg holder mig til de få glas, og jeg kan sagtens danse hele natten og have det ligeså sjovt uden at skulle behøve at drikke mig fuld. 

  Jeg har et mål om, at jeg gerne vil være i den bedste form jeg nogensinde har været, og jeg føler allerede jeg er godt på vej. Jeg er ikke striks med hvad jeg spiser mm, jeg tænker over alt jeg putter i munden, men syntes der skal være plads til hygge og afslapning. Det er med at finde en balance – hvad der fungere for mig fungere måske ikke for dig og omvendt. Jeg har derfor fået mig en sød personlig træner her i London. Han er en super høj og cool fyr der hedder Glenn, og han er igang med at hjælpe mig med at opnå mit mål. (Find hans instagram HER.)

  Vi træner i øjeblikket sammen 1-2 gange i ugen og derudover løbetræner jeg 2 gange i ugen, jeg går til spinning og laver yoga og andre udstrækning og meditations øvelser derhjemme. Jeg er blevet helt hook på det, og syntes det giver mig en større livs glæde og overskud i hverdagen. 

  Happy Saturday my lovely followers! It’s a more refreshed Isabella that checks in today. I allowed myself to sleep in this morning, which often makes a huge difference to my mindset. If  I have been in lack of sleep for a long period of time, it’s hard for me to be 110% as productive as I want to be. I therefore try to make sure I go to bed at a good time, so that I’m not too exhausted in the morning since I every day like to get up early, so that I can work out and start working. (Gosh I know, I sound old and boring – but welcome to me life, of course there is room for cosy dinners with friends and my man with good wine, drinks etc, but I do not remember the last time I went clubbing to the early hours) haha

  On the other hand I am not the biggest drinker. I very rarely drink. I love to enjoy a good glass of wine once in a while, actually there’s nothing better – but I very rarely drinks more than a two glasses. The day after, I just feel a lot better with my body and with myself. And even if I stick to just a few glasses, I can still dance all night and have the best time.

  I have a goal that I would like to be in the best shape I have ever been and I already feel like it’s going the right direction. I’m not too restrict with what I eat, I think about everything I put in my mouth, but I also feel like there should be room for relaxation. It’s about finding a balance – what works for me may not work for you and etc. I have therefore got myself a personal trainer here in London. He is a super tall and cool guy named Glenn, and he is helping me with achieving my goal. (Find his instagram HERE.)

  We are currently training together 1-2 times a week and in addition, I run 2 times a week, I go for spinning and do yoga and other meditation exercises at home. I have become completely hooked on it gives me a greater life’s joy and I can really feel in my everyday life how much I benefit from doing this.

  Meningen med min træning har ændret sig  meget i løbet af årene. Da jeg var yngre trænede jeg mig mest af alt med det mål at jeg gerne ville tabe mig, men nu ser jeg træning som min wellness break fra hverdagen. Jeg træner nu for at holde min krop og mit sind sundt. For at føle mig stæk og godt tilpas i min krop. Når jeg har været ude at træne bliver jeg gladere og jeg får pludselig mere overskud til rengøring, arbejde mm. Det giver mig et head space og en break i hverdagen som jeg ikke kan sammenligne med noget andet. Intet kan hamle op med det!

  Jeg har i mange år trænet forkert. Jeg har haft perioder hvor jeg har over trænet og så blevet træt af det og holdt en alt for lang pause og så overtrænet igen.. Det var ikke nemt for mig at finde en balance, da jeg ønskede at se resultat med det samme – men sådan fungere det altså ikke. Det vidste jeg jo godt, men vedholdenheden holdte ikke ved!

  Det har jeg efter et par år lært at ændre på, og har i snart 2 år nu haft en sund balance og forhold til min træning. Jeg løber regelmæssigt, spiser sundt og nu hvor jeg har fået Glenn som personlig træner lærer jeg mere om hvilke øvelser der er god for min krop, og hvilke øvelser jeg kan lave selv i parken når jeg er ude at løbe. Det er super spændende og jeg glæder mig til at dele denne fede process med jer!

  Sidste søndag tog jeg kæresten med, og han kunne pludseligt forstå hvorfor jeg flere dage efter min sidste træning havde haft så svært ved at gå! Haha. Glenn og jeg træner sammen i de smukke omgivelser i Hyde Park. Så går jeg derhen fra Fulham, hvilket tager en time sådan så jeg får varmet benene godt op, og så går jeg hjem igen bagefter en hård time træning.

  Når jeg går hjem fra min trænings time stopper jeg altid i Gail’s for at få min yndlings oat milk flat White. Det er min lille treat (guilty pleasure!) haha. Det har vi jo alle sammen, og dette er og bliver min!

  Hvis i kunne have lyst til at kontakte Glenn for trænings tips eller prøve at træne med ham (jeg kan virkelig anbefale det) så kan i sende ham en besked på Instagram, der hedder han: Gcboatz

  Stort knus jeres Isabella

  The meaning of my workout has changed a lot over the years. When I was younger I mostly worked out with the goal that I wanted to lose weight, but now I see training as my wellness break from my everyday life. I am not training to keep my body and mind healthy. To feel comfortable in my own skin. When I’ve been working out I feel happier and I suddenly get more energy for work, cleaning, for socialising etc. It gives me head space and a it’s a healthy break in my everyday life where I get to switch off completely. I can not compare these feeling to anything else, which is why it’s so important that I always remember to prioritize it!

  I’ve been working out in the wrong way for many years. I’ve had periods where I  go all in and over train, with that result that I get tired of it and then quite for weeks – and then I over train again and repeat. To be honest it haven’t been easy for me to find a healthy balance – but I have finally found a way that works for me. 

  After a couple of years I have learned to change and I now have a much healthier balance and relationship to working out. For almost 2 years now I have been running regularly. I eat healthy and now I’ve got Glenn as a personal trainer, I’ve learned much more about what exercises there are good for my body and what exercises I can do in the park when I’m out running on my own. It’s super exciting and I’m looking forward to sharing this cool process with you!

  Last Sunday I bought my man along to the workout session, and suddenly he could understand why I had such a hard coulee of days walking up and down the stairs! Haha. Glenn and I train together in the beautiful surroundings in Hyde Park. Then I walk from Fulham which takes me about an hour. That warms up my legs and then after a hardcore workout session I walk back home again.

  When I walk back I always stop in Gail’s to get my favorite oat milk flat white. It’s my little treat (guilty pleasure!) Haha. We all have it right – and this is and will always be mine!

  If you would like to contact Glenn for training tips or try to a workout session with him (I can highly recommend it) then you can send him a message on Instagram, he is called: Gcboatz

  Biggest hug your Isabella

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  24th november 2018

  READ COMMENTS -

  2 COMMENTS

  Mmm..! Gails, jeg boede lige ved siden af den der ligger i Notting Hill.

  Those leggings are fabulous Isabella! Thank you for sharing a little of your fitness journey with us!

  Xo, Annie |TheAnniePursuit.com

  LEAVE A COMMENT